Konzervatórium Conservatory Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

Bližšie informácie na sekretariáte školy.

Sekretárka:
Margita Horváthová

Telefón:
02/ 544 34 505
02/ 544 35 341