Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

24.04.
Vyučovanie podľa platného rozvrhu
Prijímacie skúšky v náhradnom termíne
Tolstého ul., 08:00
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
Absolventský koncert (Cibula, Debnárová, Demecsová)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
25.04.
Dni poézie
Poděbrady
Seminár interpretácie súčasnej hudby
Konventná ulica - K4, 12:42
Absolventský koncert (Krajčovičová, Bodzanová)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 14:00
Absolventský koncert (Braunová, Cyprich)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
28.04.
Koncert študentov a profesorov školy
CCcentrum Petržalka, 17:00
29.04.
Prehliadka „Harfové dni“
ZUŠ Batkova ul.
Absolventský koncert, tanec (Slováková)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 14:00
Absolventský koncert (Tomanová, Candrák)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
30.04.
Predloženie schválených absolventských prác
Študijné odd., do 13:00