Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

23.06.
Koncert organistov
Brno, 10:30
24.06.
Gregoriánska liturgia
Jezitský kostol, 18:00
25.06.
Generálna skúška
T 101, 15:00
Koncert Nadácie Konzervatória BA
T 101, 17:00
26.06.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
Koncert triedy: prof. Blahušiaková
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 16:00
Koncert odboru CH
T 1, 18:00
27.06.
Vydávanie absolutórií
T 101, 10:00
Slávnosť ZO OZ
Hegyeshalom, 11:30
28.06.
Vydávanie vysvedčení
01.07.
Prestupové skúšky
Tolstého ul., 10:00
02.07.
Pedagogická rada
T 101, 11:00