Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

22.04.
Koncert študentov a profesorov školy
CCcentrum Petržalka, 17:00
23.04.
Absolventský koncert (Kristína Grolichová, Veronika Machová, Oliver Orth)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 14:00
Absolventský koncert (Jana Bútorová, Katarína Feldeková)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
Koncert Komorného orchestra
Primaciálny palác, 18:00
24.04.
Absolventský koncert (Linda Mellenová, Viliam Németh)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 14:00
Absolventský koncert (Katarína Porubanová, Andrea Pietrová)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
Muzikál Mamma Mia!
Divadlo Nová scéna, 19:00
25.04.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
Absolventský koncert (Valéria Kašperová, Veronika Píšová)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 14:00
Absolventský koncert (Laura Uhorskaiová, Marianna Mikócziová)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 17:00
Predstavenie Punk Rock
Divadlo Nová scéna, 10:30
26.04.
Prijímacie skúšky v náhradnom termíne
Tolstého 11 ul.
Absolventský koncert (Matej Veselka)
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 11:00
Účinkovanie študentov a profesorov HD
Pánty, 17:00
Interný koncert KD
koncertná sála Eugena Suchoňa, Tolstého 11, 18:00
27.04.
Mimoriadna skúška orchestra školy
T 101, 09:50
Koniec odovzdávania absolventských písomných prác
Študijné oddelenie, do 13:00
Medzinárodná súťaž v hre na sláčikových nástrojoch
Dolný Kubín
02.05.
05.05.
Muzikál Mamma Mia!
Divadlo Nová scéna, 19:00
06.05.
Predstavenie Krotká
SND činohra, 19:00
09.05.
Predstavenie Krotká
SND činohra, 19:00
10.05.
Muzikál Mačky
Divadlo Nová scéna, 19:00
12.05.
16.05.
Muzikál Mamma Mia!
Divadlo Nová scéna, 19:00
21.05.
22.05.
Predstavenie Punk Rock
Divadlo Nová scéna, 10:30
24.05.
Muzikál Mamma Mia!
Divadlo Nová scéna, 19:00