Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

16.12.
Účinkovanie študentov speváckeho odboru
Camel club, 16:30
Koncert študentov a profesorov školy
Kultúrne zariadenie Petržalky CCCentrum, 17:00
18.12.
Vianočný koncert speváckeho odboru
Univerzitná Knižnica, 18:00
Interný koncert KD odboru
T 101, 18:00
19.12.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
Generálna skúška
T 101, 15:00
Umelecký program na Ankete športovec rok BSK
Primaciálny palác, 16:30
Vianočný koncert Nadácie školy
T 101, 17:00
Adventný koncert CH odboru
T 1, 18:00
21.12.
Vianočný koncert a stretnutie profesorov a zamestnancov školy
T 101, 10:30
22.12.
Vianočné prázdniny
08.01.
Vyučovanie podľa platného rozvrhu