Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

17.10.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Akcia ZO OZ a riaditeľstva školy
Slovenský Grob, 11:30
18.10.
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu – spev
T 101, 09:00
Účasť schóly CH odboru na Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu
Jezuitský kostol, 19:00
19.10.
Vystúpenie študentov HD odboru
Na Pántoch, 09:00
ZRPŠ
Tolstého ul., 16:30
22.10.
Predstavenie 3. ročníka HD
Konzervatórium, Biele štúdio T 303, 18:00
23.10.
Slávnosť organizovaná BSK
T 101, 09:00
24.10.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
Pedagogická rada
T 101, 13:00
Rada školy
T 217, 17:00
25.10.
Medzinárodná súťaž klarinetistov
Taliansko
Predstavenie 3. ročníka HD
Malá scéna, 19:00
29.10.
Riaditeľské voľno
30.10.
Štátny sviatok
31.10.
Jesenné prázdniny
05.11.
Vyučovanie podľa platného rozvrhu