Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

19.01.
Klavír skúšky 3. 6. roč.
T 101, 09:00
Koniec zápisu známok + kontrola vedúcimi odborov
T 206, 14:00
Konečný termín odovzdania záväzných prihlášok absolventských výkonov
20.01.
Metodický deň
Tolstého ul., 08:00
23.01.
½ ročná klasifikačná konferencia
T 101, 10:00
24.01.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Umelecká rada
T 206, 11:40
28.01.
Lyžiarsky zájazd študentov školy
Makov
31.01.
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Oznámenie výsledkov klasifikácie študentov za 1. polrok
Tolstého ul.
02.02.
Polročné prázdniny