Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

27.08.
Nástup pedagógov a zamestnancov školy v školskom roku 2018/19
Tolstého ul., 09:00
Náhradné a opravné skúšky z umeleckých predmetov
28.08.
Náhradné a opravné skúšky z HT a VV predmetov
04.09.
Maturitné skúšky v náhradnom a opravnom termíne z HT a VV predmetov
Tolstého ul.
06.09.
Maturitné skúšky v náhradnom a opravnom termíne z Hlavných odborov štúdia
Tolstého ul.