Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

15.06.
Festival „Lúmen“ účinkovanie Zboru CH
Trnava
SSPP – Klavír
T 101, 09:00
Struny skúšky 1. 2. 3. 5. roč.
K 4, 09:00
OAPP – Klavír
T 1, 11:00
Program pre Goetheho Inštitút
V klub, 11:00
Spev skúšky 3. roč.
T 101, 11:00
Generálna skúšky
T 101, 15:00
Koncert Nadácie školy – „Hviezdy umeleckého neba“
T 101, 17:00
16.06.
Metodický deň
Tolstého ul., 09:00
18.06.
"Antika" 3. ročník HD
T 302 Modré štúdio, 17:00
19.06.
Klavír skúšky 3. 5. roč.
T 101, 08:30
Program pre Ministerstvo školstva
Primaciálny palác, 11:00
Koncert triedy: prof. Dibáková
T 101, 17:00
20.06.
Klavír skúšky 1. 2. roč.
T 101, 08:30
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Koniec zápisu známok a ich kontrola vedúcimi odborov a triednych profesorov
T 206, 14:00
„Mladí umelci“
Arteátro, 17:00
Koncert triedy: prof. Blahušiaková
T 101, 17:00
21.06.
Prestupové a zisťovacie skúšky
T 101, 10:00
Absolventský koncert (Cibulka)
T 101, 14:00
Koncert triedy: prof. Töröková
T 101, 17:00
Účinkovanie študentov a prof. školy
SOŠ Pánty, 17:00
22.06.
Predstavenie Krotká
SND činohra, 19:00
OAPP – Spev
T 1, 09:00
Koncoročná klasifikačná konferencia
T 101, 10:00
Spoločný organový koncert Ostrava – Bratislava
T 1, 18:00
25.06.
Mimoriadna skúšky symfonického orchestra
T 101, 09:00-12:00
Koncert triedy: prof. Rotter
T 101, 17:00
26.06.
Mimoriadna skúšky symfonického orchestra
T 101, 09:00
Majstrovské kurzy „One Day Jazz“
T 101, 13:00
Koncert odboru CH
T 1, 18:00
27.06.
Predstavenie Krotká
SND činohra, 19:00
Generálna skúšky
T 101, 15:00
Koncert Nadácie školy „Hviezdy umeleckého neba“
T 101, 17:00
Gremiálna rada
T 217, 08:55
Mimoriadna skúšky symfonického orchestra
T 101, 09:00-12:00
Umelecká rada
T 206, 11:40
„Mladí umelci“
Arteátro, 17:00
28.06.
Vydávanie absolutórií
T 101, 10:00
Stretnutie profesorov a zamestnancov školy
Palisády 59, 12:00
Skúšky Komorného orchestra školy
T 101, 13:00
Koncert triedy: prof. Reiffers
T 1, 18:00
29.06.
Vydávanie vysvedčení
Tolstého ul.
Generálna skúška „Cestovanie časom“
Hviezd. námestie, 14:00
Koncert „Cestovanie časom“
Hviezd. námestie, 18:00
Gen. skúšky Gala programu „Cestovanie časom“
Hviezd. námestie, 10:00
„Cestovanie časom“
Staré mesto, 15:00
„Cestovanie časom“
Staré mesto, 16:00
„Cestovanie časom“
Staré mesto, 17:00
02.07.
Letná jazzová dieľňa2017
Tolstého ul.
Náhradné skúšky z hlavných odborov štúdia
Tolstého ul.
03.07.
Náhradné a opravné skúšky z HT a VV predmetov
Tolstého ul.
06.07.
Náhradné voľno za metodický deň
09.07.
Nástup na dovolenky