Konzervatórium Conservatory Bratislava

KONKURZY

Konkurz do Slovenského Filharmonického zboru

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického
zboru, do hlasovej skupiny:

  • ALT
  • II. BAS

Konkurz sa uskutoční v skúšobni Slovenského filharmonického zboru, Medená 3, 816 01
Bratislava

dňa 31.05.2018 (štvrtok) o 13.30 hod.

Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (absolutórium konzervatória alebo
VŠMU)

Podrobné podmienky konkurzov sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď
nižšie.
Notové materiály pre konkurzy do Slovenskej filharmónie sú k dispozícii nižšie.
Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu
alexandra.snadikova@filharmonia.sk, alebo písomne na adresu:

Slovenská filharmónia
heslo “KONKURZ SFZ“
Medená 3
816 01 Bratislava

Termín uzávierky odovzdania prihlášok je 17.05.2018.

Informácie poskytuje manažérka SFZ, tel. 02/20475232, mobil: 0903 201540, e-mail:
mariana.kuskova@filharmonia.sk
V prípade neprítomnosti manažérky SFZ sa treba obrátiť na oddelenie personálnych
činností a miezd, tel. 02/20475251, e-mail: alexandra.snadikova@filharmonia.sk

 


 

Konkurz do Karlovarského symfonického orchestra

prim tutti

prim zástupce

sekund tutti

violy tutti

kontrabas tutti

tuba

vedoucí bicích

 


 

Konkurz na miesto pedagogického zamestnanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave

Podmienky pre vypísanie konkurzu na obsadenie miesta pedagogického zamestnanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave:

pre 2 korepetítorov tanca na plný pracovný úväzok /prípadne úväzok dohodou/, požadujeme:

– absolvovanie vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu : ukončené absolventskou skúškou v hre na klavíri,

alebo absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania v študijnom programe – klávesové nástroje – hra na klavíri,

Svoje žiadosti o miesto doplňte prosím stručným štruktúrovaným životopisom a adresujte na:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20 
811 04 Bratislava
Kontakt: 02/59203911

 


 

Ředitel Severočeské filharmonie Teplice vypisuje KONKURZ na obsazení místa:

2. flétna s povinností pikoly

Pracovní poměr na dobu určitou 3 roky – 0,5 úvazek
Předpokládaný nástup 1. června 2018 nebo dle dohody

Konkurz se uskuteční v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích dne
22. května 2018 ve 13.30 hod.

Podmínky:
1. kolo anonymní

Přednes: W. A. Mozart: Koncert pro flétnu G dur
1. a 2. věta bez kadence
A. Vivaldi: Koncert pro pikolu C dur, RV 443

2. věta Largo

2. kolo veřejné

Orchestrální party flétna: A. Dvořák: Symfonie č. 9 „Z Nového světa“

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 9
L. van Beethoven Symfonie č. 3, 4. věta
B. Smetana: Má vlast – Vltava
F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 „Italská“ – Saltarello
Orchestrální party pikola: B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra

A. Dvořák: Symfonie č. 6
A. Dvořák: Slovanský tanec č. 2
G. Rossini: Semiramis – předehra
A. Dvořák: Zlatý kolovrat
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4, 3. věta Scherzo

Přihlášky se stručným životopisem, adresou a kontaktem zasílejte nejpozději do 21. května 2018
na adresu:

Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

e-mail: sev.filharmonie@seznam.cz
www.severoceskafilharmonie.cz

 


 

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri ŠO :

tutti hráč v skupine II. huslí

Vzdelanie :
– absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru
Podmienky :
1. Sólový repertoár :
– W.A. Mozart : ľubovoľný husľový koncert I. a II. časť + kadencie
– J.S. Bach : Sonáty a partity pre sólové husle ( dve kontr. časti podľa vlastného výberu )
Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.
2. Orchestrálne party :
– A. Dvořák : Rusalka
– G.Puccini : Tosca
– S. Rachmaninov : Aleko
– G.Verdi : Traviata
– P.I. Čajkovskij : Iolanta
– P.I. Čajkovskij : Eugen Onegin
– S. Prokofjev : Rómeo a Júlia
3. Hra z listu.
Konkurz sa uskutoční dňa 17.5.2018 o 11,00 hod. v  budove

Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané poštou alebo je možné si ich vyzdvihnúť

osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak
uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň

uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.
Prihlášky a životopis prosíme zaslať do 12.5.2018
Kontaktná osoba : Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183

e-mail : lehotskyhenrich@gmail.com