Konzervatórium Conservatory Bratislava

KONKURZY a PONUKY

Konkurz do orchestru Jihočeského divadla

NA POZICI TUTTI HRÁČE
VE SKUPINĚ DRUHÝCH HOUSLÍ

Požadavky:
Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (rychlá věta s kadencí)
Romantická přednesová skladba dle libovolného výběru

Orchestrální party
A. Dvořák: Rusalka
B. Smetana: Prodaná nevěsta (Předehra)
G. Verdi: Il trovatore, La traviata
L. Janáček: Její pastorkyňa

Přihlášku se stručným profesním životopisem zašlete nejpozději
do 30. června 2018.

Termín konání konkurzu je 9. července od 16.00 hodin

Vpřípadě zájmu nás kontaktujte:
Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice

opera@jihoceskedivadlo.cz
Tel.: 386 711 245 | 734 313 496

 


Konkurz do Českej filharmónie

na 3. lesní roh s povinností 1. lesního rohu

(s nástupem na zkušební dobu 1.1.2019)

Pro 1. kolo (anonymní) si uchazeči připraví:
W. A. Mozart: Koncert č. 2 Es dur, KV 417 ( 1.věta )
R. Strauss: Koncert č.1 Es dur, op.11 ( 1.věta )
a orchestrální party v 1. kole:
G. Mahler: Symfonie č.3 (1. věta) – 3. horna
B. Smetana: Blaník – 1. horna

Pro 2.kolo (neanonymní) si připraví:
koncert nebo přednesovou skladbu dle vlastního výběru …
a orchestrální party v 2. kole:
R. Strauss: Enšpíglova šibalství, op.28 – 3. horna
A. Dvořák: Symfonie č. 7 op. 70 a č. 9 op.95 (výběr) – 3. horna
G. Mahler: Symfonie č.1, 5, 7 (výběr) – 3. horna
J. Brahms: Symfonie č. 1 op.68 a č. 4 op.98 (výběr) – 3. horna
A. Dvořák: Symfonie č. 6 op.60, č. 7 op 70 a č. 9 op. 95 (výběr) – 1. horna
A. Dvořák: Koncert pro violoncello op.104 (výběr) – 1. horna
G. Mahler: Symfonie č. 3, 5, 7, 9 (výběr) – 1. horna
M. Ravel: Pavana – 1. horna
J. Brahms: Klavírní koncert 4. 1 op.15 (1. věta) – 3. horna
plus hra z listu

Uvedené party s označenými místy budou zaslány s pozvánkou ke konkurzu.

Konkurzní řízení se uskuteční 3. září 2018.
Vyplňte, prosím, formulář přihlášky (http://www.ceskafilharmonie.cz/volna-mista/)

a zašlete na adresu:

konkurz@ceskafilharmonie.cz
nejpozději do 10. 7. 2018

 

 

na místo vedoucího kontrabasů
(s nástupem na zkušební dobu od 1. ledna 2019)

Pro 1. kolo (anonymní) si uchazeči si připraví :
a) J. B. Vaňhal: Koncert (verze D dur nebo E dur) – 1. věta s kadencí + 2. věta
b) orchestrální party
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur
B. Smetana: Vyšehrad, Blaník
L. van Beethoven: Symfonie č. 5 – Scherzo
W. A. Mozart Symfonie č.40 g moll

Pro 2. kolo (neanonymní) si připraví:
a) S. Kusevickij: Koncert – 1. a 2. věta
F. A. Hoffmeister: 1. věta ze Solokvartetu č. 4 pro kontrabas, housle,
violu a violoncello (s členy České filharmonie)

b) orchestrální party
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (recitativ)
G. Mahler: Symfonie č. 2
H. Berlioz: Fantastická symfonie
D. Šostakovič: Symfonie č. No.5
R. Strauss: Život hrdinův
c) hra orchestrálních sól
L. Janáček: Taras Bulba
G. Mahler: Symfonie č. 1
I. Stravinsky: Pulcinella
J. Haydn: Symfonie č. 31
K. A. Hartmann: solo ze Symfonie č. 3
d) hra z listu

Německé držení smyčce je podmínkou účasti v konkurzu.
Orchestrální party účastníci obdrží spolu s pozvánkou ke konkurzu.

 

Konkurzní řízení se uskuteční 11. a 12. září 2018.
Vyplněný formulář přihlášky s osobními a stručnými životopisnými údaji
(viz http://www.ceskafilharmonie.cz/volna-mista/), svou fotografii
a případně i CV v plném znění zašlete na adresu:

konkurz@ceskafilharmonie.cz

Uzávěrka přihlášek: 10. 7. 2018

 


Konkurz do Štátneho komorného orchestra Žilina

Riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

vypisuje konkurzy na miesta:
2. koncertný majster huslí
1. flauta s povinnosťou pikoly

2. lesný roh s povinnosťou hrať 1. lesný roh

1. trúbka

Konkurzy sa uskutočnia:

v utorok 16. októbra 2018 o 14.00 hod. (husle, flauta)
v stredu 17. októbra 2018 o 14.00 (lesný roh, trúbka)

v sále Domu umenia Fatra v Žiline

Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podrobné podmienky konkurzov sú na webovej stránke:

www.skozilina.sk

Orchestrálne party a orchestrálne sóla – zoznam skladieb a noty budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk od 20. 6. 2018
Uzávierka prihlášok: štvrtok 11. 10. 2018

Slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania.

Prihlášky s CV zasielajte na adresy:

petra.kovacovska@gmail.com a e.filippi.sko@gmail.com

 

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 2. koncertný majster huslí:
– klasický koncert (1. časť vrátane kadencie)
– 1 ľubovoľná časť sólovej sonáty alebo partity J. S. Bacha
– romantický koncert – 1. časť
– orchestrálne party budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk od 20. 6. 2018

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 1. flauta s povinnosťou pikoly:
– W. A. Mozart: Koncert č. 1 pre flautu a orchester G dur KV 313 vrátane kadencií
– 1 skladba 20. storočia so sprievodom klavíra podľa vlastného výberu
– orchestrálne party budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk od 20. 6. 2018

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 2. lesný roh s povinnosťou hrať 1. lesný roh:
– W. A. Mozart: Koncert č. 4 KV 495 (1. a 2. časť)
– R. Strauss: Koncert č. 1 (1. a 2. časť)
– orchestrálne party budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk od 20. 6. 2018

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 1. trúbka:
– J. Haydn: Koncert Es dur (1. časť s kadenciou a 2. časť) hraný na B trúbke
– G. F. Telemann: Koncert D dur (1. a 4. časť) hraný na piccolo trúbke
– orchestrálne party budú k dispozícii na stiahnutie na www.skozilina.sk od 20. 6. 2018

 


Konkurz do SND v Bratislave

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

Tutti hráč skupiny druhých huslí

Konkurz sa uskutoční dňa 12. 06. 2018 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01
Bratislava.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného
hudobného vzdelania posielajte do 08. 06. 2018 (vrátane) na adresu:

Ján Dávid – Kancelária orchestra
Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17
819 01 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: jan.david@snd.sk

Konkurzné podmienky:
I. časť s kadenciou jedného z nasledovných koncertov pre husle:
W.A.Mozart: G-Dur (K.216)
D-Dur (K.218)
A-Dur (K.219)

Skladba podľa vlastného výberu
Výber z orchestrálnych partov, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke SND
http://snd.sk/konkurzy-na-umelcov


Ponuka pracovných miest na Základnej umeleckej škole Zlaté Moravce 

POZÍCIA: UČITEĽ – HRA NA KLAVÍR – KEYBOARD

Úväzok: polovičný úväzok
Dátum nástupu: september 2018
Požiadavky: Konzervatórium – vyššie odborné vzdelanie (hra na klavír)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
zuszm@zuszm.sk
+ 421 37 642 35 58
Životopis so žiadosťou do zamestnania zasielajte na mailovú adresu: zuszm@zuszm.sk

 

POZÍCIA: UČITEĽ – TANEC

Úväzok: polovičný úväzok
Dátum nástupu: 1.9. 2018
Požiadavky: Konzervatórium – vyššie odborné vzdelanie (tanec)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
zuszm@zuszm.sk
+ 421 37 642 35 58
Životopis so žiadosťou do zamestnania zasielajte na mailovú adresu: zuszm@zuszm.sk

POZÍCIA: UČITEĽ – SPEV

Úväzok: polovičný úväzok
Dátum nástupu: 1.9. 2018
Požiadavky: Konzervatórium – vyššie odborné vzdelanie (spev)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
zuszm@zuszm.sk
+ 421 37 642 35 58
Životopis so žiadosťou do zamestnania zasielajte na mailovú adresu: zuszm@zuszm.sk

POZÍCIA: UČITEĽ – VÝTVARNÝ ODBOR

Úväzok: polovičný úväzok
Dátum nástupu: 1.9. 2018
Požiadavky: Konzervatórium – vyššie odborné vzdelanie (výtvarný odbor)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:
zuszm@zuszm.sk
+ 421 37 642 35 58
Životopis so žiadosťou do zamestnania zasielajte na mailovú adresu: zuszm@zuszm.sk


Ponuka pracovných miest na Základnej umeleckej škole B-art

Základní umělecká škola B-Art hledá do svého týmu pedagogy hudebního oboru – klavíristu a pedagoga populárního zpěvu

Nástup možný od: 1. 9. 2018

Zaměstnání na plný pracovní poměr.
Místo výkonu práce: Valašské Meziříčí, Ratiboř, Zašová

Požadujeme:
vysokoškolské, případně vyšší odborné vzdělání praxe v oboru výhodou, příjemné vystupování a nekonfliktní chování, vhodný pedagogický přístup k dětem, trestní bezúhonnost

Své životopisy posílejte na e-mail ředitelky
školy: borovickova.milada@b-artskola.cz


Ponuka pracovných miest na Súkromnej základnej umeleckej škole v Hliníku nad Hronom

Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom 

ponúka pracovnú pozíciu 

v novom školskom roku 2018/2019 na miesta:

  1. učiteľ/ka – Hra na klavír, korepetície: plný pracovný úväzok
  2. učiteľ/ka – Hra na akordeón: pracovný úväzok podľa dohody
  3. učiteľ/ka – Hra na husle: pracovný úväzok podľa dohody
  4. učiteľ/ka – Tanec – pracovný úväzok podľa dohody

 

Bližšie informácie: 

Mgr. Tonhajzerová Ľubica, zástupkyňa školy – mobil: 0915 706 363                                                                                        Email: szus.hlinik@gmail.com                                                                                                                                            Adresa: SZUŠ, Ul. Kamenárska č. 209, 966 01 Hliník nad Hronom

 


Ponuka pracovných miest na Súkromnej základnej umeleckej škole STELLA v Považskej Bystrici

 

Od 1.9.2018 prijmeme do pracovného pomeru, na pracovnú pozíciu:

učiteľ hry na gitare

učiteľ hry na akordeón – heligónka

učiteľka výučby spevu.

 


Ponuka pracovných miest na Základnej umeleckej škole Janka Silana v Poprade

Pre školský rok 2018/2019
Absolventom konzervatórií
Pedagogické pozície:

Hudobný odbor – akordeón

Literárno-dramatický odbor

e-mail: scspp@scspp.sk

web: zusjsilana.edupage.org

 


 

Konkurz do Karlovarského symfonického orchestra

prim tutti

prim zástupce

sekund tutti

violy tutti

kontrabas tutti

tuba

vedoucí bicích

 


 

Konkurz na miesto pedagogického zamestnanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave

Podmienky pre vypísanie konkurzu na obsadenie miesta pedagogického zamestnanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave:

pre 2 korepetítorov tanca na plný pracovný úväzok /prípadne úväzok dohodou/, požadujeme:

– absolvovanie vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu : ukončené absolventskou skúškou v hre na klavíri,

alebo absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania v študijnom programe – klávesové nástroje – hra na klavíri,

Svoje žiadosti o miesto doplňte prosím stručným štruktúrovaným životopisom a adresujte na:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20 
811 04 Bratislava
Kontakt: 02/59203911