Konzervatórium Conservatory Bratislava

Skúška z hry na klavíri – Odbor drevených dychových nástrojov

  • uchádzač absolvuje zisťovaciu skúšku bez povinnosti hry na klavíri