Konzervatórium Conservatory Bratislava

Viola

Skúška z hry na nástroji:

Ak uchádzač hrá program talentovej skúšky na husliach, sú podmienky zhodné s podmienkami skúšky na husliach.

Ak hrá na viole, môže Kreutzerové etudy nahradiť violovými etudami podobnej problematiky.