Konzervatórium Conservatory Bratislava

Slovenský jazyk a literatúra

Požiadavky na prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka:
Vypracovanie slohového útvaru rozsahom asi 10 viet podľa danej osnovy, ktorú každý uchádzač dostane na skúške k dispozícií.