Konzervatórium Conservatory Bratislava

Koncert študentov a profesorov školy

CCcentrum Petržalka
27. januára 2019, 17:00

Tvorba mladých skladateľov

Program:

Táňa Vasilková: Nádej

1. časť: Ranné sny
2. časť: Hľadanie odpovedí
3. časť: Pred spánkom
Zuzana Prevužňáková, spev
Radka Kováčová, klavír

 

Eva Sajanová: Ofélia

1. časť: Sedmokrásky – nevinnosť
2. časť: Ruže – mladosť
3. časť: Mak – smrť
Boris Borsányi, 1. husle
Mária Kamenská, 2. husle
Xheyla Tchyndrak, viola
Soňa Žigmundová, violončelo
Silvia Cibulová, klavír

 

Radka Kováčová: Sonatína pre klavír
Radka Kováčová, klavír

 

Barbora Kazičková: Suita pre klavír
1. časť Stopy v snehu
2. časť. Hmlistý večer
3. časť. Vtáčí život
Barbora Kazičková, klavír

 

Laura Poláčková: Z lesa dnu a von

1. časť: Naháňačka na čistinke
2. časť: Stmievanie pomedzi stromami
3. časť: Hľadanie cesty z lesa
SáraŠteffeková, flauta
Anabela Patkoló, husle
Soňa Žigmundová, violončelo
Radka Kováčová, klavír

 

Program pripravili pedagógovia Konzervatória:
Mgr. Dana Šustáková, Mgr.art Ľuboš Bernáth ArtD.,
PaeDr., Mgr. art. Peter Hochel PhD., prof. Jevgenij Iršai PhD.
Zvuková spolupráca: Mgr. art. Peter Groll, ArtD.