Konzervatórium Conservatory Bratislava

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia Delegovaný/á za
1 Peter Minárik predseda ped. zam.
2 Dana Hajossy člen ped. zam.
3 Peter Zmeko tajomník neped. zam.
4 Monika Keselá podpredseda rodičov
5 Juraj Kaličiak člen rodičov
6 Mária Šuplatová člen rodičov
7 Tomáš Köppl člen študentov
8 Martin Berta člen BSK
9 Barbora Oráčová člen BSK
10 Gabriela Németh člen BSK
11 Oliver Solga člen BSK

28.10.2014 štatút