Konzervatórium Conservatory Bratislava

Žiadosť o potvrdenie titulu DiS. art.

Vážení absolventi Konzervatória.

Ak máte záujem o používanie titulu DiS. art. vyplňte žiadosť a prineste ju osobne, alebo pošlite poštou spolu s prílohou (notársky overená kópia absolventského diplomu) na študijné oddelenie Konzervatória. Prineste, alebo priložte poštovú známku v hodnote 1,30 €.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o práve používať titul Dis. art. (doc)