Konzervatórium Conservatory Bratislava

Ročný plán

 

ZAČIATOK ŠKOL. ROKA – 1. september 2018

KONIEC ŠKOL. ROKA – 29. jún 2019

PRÁZDNINY

jesenné 31.10.-2.11. 2018 (streda-piatok), vyučovanie pokračuje od 5.11.2018 (pondelok)

vianočné 22.12.2018 – 7.1.2019, vyučovanie pokračuje od utorka 8.1.2019

polročné 1.2.2019 (piatok), vyučovanie pokračuje od pondelka 4.2.2019

jarné (pre Bratislavský kraj) 25.2.-3.3.2019, vyučovanie pokračuje od 4.3.2019

veľkonočné 18.4. – 23.4.2019 (štv. – ut.), vyučovanie pokračuje od stredy 24.4.2019

hlavné (letné) 1.7. – 31.8.2019

ZÁVER I. POLROKA

Koniec zápisu známok 25.01.2019 (piatok) o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 29.01.2019 (utorok) o 10,00 hod.

Vydávanie vysvedčení 31.01.2019 (štvrtok)

Do 28.09.2018 predložiť zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy absolventov.

Do 25.01.2019 predložiť súpis vybraných umeleckých diel absolventských výkonov žiakov.

Do 29.03.2019 predložiť súpis vybraných umeleckých diel pre maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky.

ZÁVER II. POLROKA

Koniec zápisu známok 19.06.2019 (streda) 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 21.06.2019 (piatok) 10,00 hod.

Vydávanie absolutórií 27.06.2019 (štvrtok) o 10,00 hod.

Vydávanie vysvedčení 28.06.2019 (piatok)

Do 03.06.2019 písomne predložiť témy absolventských prác žiakov (5.roč.) pre nasledujúci školský rok.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

budú (v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008, § 66, odsek 5) v týždni od 18.03.2019

MATURITNÉ SKÚŠKY

písomné:

slovenský jazyk a literatúra – 12.03.2019 (utorok)

anglický jazyk a nemecký jazyk – 13.03.2019 (streda)

z praktickej časti odbornej zložky: 17.05.2019 (piatok, v prípade potreby) a 23.-24.05.2019 (streda – piatok)

ústne maturity 03.-07.06.2019

(Maturitné skúšky v náhradnom termíne a opravné maturitné skúšky: september a február nasledujúceho školského roka)

Zápis známok študentov 4. roč. končí v stredu 15.05.2019 o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 4. roč. sa uskutoční 17.05.2019 (piatok) o 9,00 hod.

Akademické voľno pred maturitnými skúškami: 27.-31.05.2019

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

sa budú konať od 04.02.2019 v termínoch podľa osobitných vyhlášok (v daných termínoch sa nebudú môcť konať koncerty tried profesorov)

Odovzdanie absolventských písomných prác študentov 6.roč.: do 30.04.2019 (13,00 hod)

OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC

a SÚBORNÉ SKÚŠKY Z PEDAGOGICKEJ PRÍPRAVY (pedagogické výstupy) sa budú konať v júni 2019 (podľa osobitných vyhlášok)

(Absolventské skúšky v náhradnom termíne: september a február nasledujúceho školského roka)

Zápis známok žiakov 6. roč. končí v piatok 17.05.2019 o 14,00 hod.

Klasifikačná konferencia 6. roč. sa uskutoční 21.05.2019 (utorok) o 9,00 hod.

METODICKÉ DNI

(vždy v sobotu) budú 10.11.2018, 19.01.2019 a 15.06.2019

KONCERTY SYMFONICKÉHO ORCHESTRA KONZERVATÓRIA

v SF budú v stredu 23.11.2018 o 9,30 hod. a 11,30 hod. (Hudobná akadémia), 24.11.2018 o 16,00 hod. (Rodinný koncert) a v stredu 13.2.2019 o 18,00 hod. (cyklus Junior) /konkurz na sólový výkon s orchestrom bude zverejnený samostatnou vyhláškou/

Žiaci, ktorí majú prerušené štúdium a chcú v ňom v nasledujúcom školskom roku pokračovať, podajú písomnú žiadosť o zisťovaciu prehrávku do konca mája 2019.