Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Rodičovské fórum

Milí rodičia, v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností týkajúcich sa Vašich detí, našich študentov a profesorov školy, máte možnosť kontaktovať výbor školy, ktorý Vám poskytne informácie a pokúsi sa vyriešiť vzniknuté problémy či nejasnosti.

Výbor:

Monika Pašová 

e-mail:  moniqa1@azet.sk

telefónne číslo: +421907845672

Mária Šuplatová

Dagmar Haňdiaková

 

Číslo účtu ZRPŠ: SK 758 3300 0000 0230 1115 484
Účet je zriadený za účelom dobrovoľného príspevku.

Do poznámky je potrebné uviesť meno a triedu žiaka.