Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Slávnostná svätá omša v kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne

3. decembra 2018