Konzervatórium Conservatory Bratislava

Študijné oddelenie

Študijný referent:
Mgr. Peter Zmeko, DiS. art.

E-mail:
studijne.konz@gmail.com

Úradné hodiny:
Po: 10:00 – 13:00
Ut: 10:00 – 13:00
Št: 10:00 – 13:00
Pi: 10:00 – 13:00
miestnosť č. 212

Tlačivá

Univerzálna interná žiadosť (súbor .docx)
Univerzálna žiadosť (.docx)

Univerzálna interná žiadosť (súbor .pdf)
Univerzálna žiadosť (.pdf)

Predvyplnená žiadanka ZSSK pre študentov 1. – 5. ročníka (od 1.9.2018 do 31.8.2019)
Žiadanka pre študentov 1. až 5. ročníka

Predvyplnená žiadanka ZSSK pre študentov 6. ročníka (od 1.9.2018 do 30.6.2019)
Žiadanka pre študentov 6. ročníka

Predvyplnené tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa“
Tlačivo potvrdenia

Tlačivo univerzálneho potvrdenia o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy

Tlačivo „Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“
Odporučenie lekára

Tlačivo žiadosti o vydanie potvrdenia priznania titulu DiS. art.
Tlačivo žiadosti
Príloha: notársky overená kópia absolventského diplomu

Dokumenty pre študentov

Formulár Zadania absolventskej práce

Vnútorný predpis na písanie absolventskej diplomovej práce