Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Nadácia Konzervatória v Bratislave

Nadácia Konzervatória v Bratislave bola založená v roku 1997 a stala sa jednou z významných neziskových organizácií na Slovensku. Od svojho vzniku, v spolupráci s uznávanou strednou odbornou školou Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, podporuje a rozvíja umelecký potenciál talentovaných detí a dospelých.

Tohto času Nadácia Konzervatória v Bratislave ponúka uchádzačom dva vzdelávacie programy:

Vzdelávací program Príprava na prijímacie skúšky je určený pre tých uchádzačov, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v umeleckej činnosti a pripraviť sa tak pre budúce štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického, alebo umeleckého zamerania.

Vzdelávací program Hudba pre deti a dospelých je vhodný pre všetkých uchádzačov, ktorí práve začínajú svoju hudobnú cestu ako aj tých, ktorí už začali rozvíjať svoje hudobné nadanie so zámerom potešiť seba i ostatných.