Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Umelecké telesá

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave

je 85 členné umelecké teleso študentov Konzervatória v Bratislave z oddelenia strunových, drevených a plechových dychových nástrojov pod vedením prof. Mgr. art. Juraja Jartima, ktoré svojimi vystúpeniami reprezentuje a propaguje európsku hudobnú kultúru a špeciálne slovenskú hudobnú tvorbu a slovenské umelecké školstvo doma i v zahraničí. Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave je úzko spätý s hudobnou históriou Slovenska, lebo jeho história je súčasou dejín Konzervatória v Bratislave, ktoré bolo založené roku 1919. Medzi jeho umeleckých vedúcich a dirigentov patrili také významné osobnosti ako Kornel Schimpl, Gerhard Auer, Zdeněk Bílek, Vladimír Danek, Adolf Vykydal, Robert Stankovský, Július Karaba. Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave pravidelne koncertuje v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, kde prezentuje symfonické a koncertné diela všetkých štýlových období a predstavuje nielen veľa mladých koncertných hráčov ale aj generácie nádejných mimoriadne talentovaných sólistov. Orchester nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, premiéroval viaceré diela slovenských skladateľov: v posledných rokoch Mikuláš Schneider-Trnavský Mikulášska omša, Peter Martinček Missa Danubia (nahrávka CD), Stanislav Hochel Missa in C, Juraj Tandler Divertimento č.2, Ľuboš Bernáth Sancta Mysterium.

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave reprezentuje umelecké školstvo Slovenskej republiky na významných umeleckých festivaloch v Európe, veľké úspechy mal na stretnutí Európskej mládeže v Mníchove (1985 SRN) a na Medzinárodnom festivale mládežníckych symfonických orchestrov v Murcii (1987, 1992 Španielsko). Mnohí členovia orchestra úspešne vykonali konkurz do medzinárodných symfonických orchestrov a koncertujú v Medzinárodnom mládežníckom orchestri v Brémach (Nemecko), Mladej rakúskej filharmónii (Rakúsko), v Symfonickom orchestri Medzinárodného mládežníckeho festivalu „Treffen“ v Bayreuthe (Nemecko), Europa Philharmony (Nemecko), Orchestral Academy (Nemecko), Symfonickom orchestri G. Mahlera (Rakúsko), v Mládežníckom orchestri Európskej únie, v Mládežníckom orchestri Stredoeurópske iniciatívy, a pod.

Komorný zbor Konzervatória v Bratislave

je umelecké teleso študentov a absolventov Konzervatória v Bratislave pod vedením prof. Mgr. Ivety Weis – Viskupovej, ktoré svojimi vystúpeniami reprezentuje a propaguje európsku hudobnú kultúru a špeciálne slovenskú hudobnú tvorbu a slovenské umelecké školstvo. Komorný zbor je pevne spätý s hudobnými dejinami Slovenska, najmä s Konzervatóriom v Bratislave, ktoré bolo založené roku 1919. Dirigentmi Zboru Konzervatória v Bratislave boli významní slovenskí dirigenti, napríklad prof. Ján Strelec, národný umelec Ján Cikker, prof. Imrich Križan, Ladislav Holásek, Ján Klimo, Mgr. art. Dušan Bill. Počas štúdia na konzervatóriu v zbore spievali veľké umelecké osobnosti ako Peter Dvorský, Edita Grúberová, Ján Galla, Jozef Kundlák, Miroslav Dvorský, Martin Babjak, Ľubica Vargicová, Lívia Ághová, Gustáv Beláček, Robert Stankovský, a iní.

Zbor je známy nielen na Slovensku, ale aj v mnohých európskych krajinách, v USA, Austrálii, Mexiku, Izraeli, Jordánsku, vítajú ho  ako úspešného reprezentanta slovenskej kultúry. Medzi posledné významné umelecké cesty patrí prezentácia umeleckého školstva Slovenskej republiky na amerických univerzitách (New York, Boston, Bridgewater, Montclair, Washington, Baltimore, Richmond, Cumberland, Pittsburgh, Connecticut, Philadephia),  kultúrna misia do Austrálie (Sydney-Melbourne), účinkovania na kultúrnych podujatiach Olympiády v Atlante, Georgia 1996 (na pozvanie usporiadateľov OH 96), pozvanie a účinkovanie v Schönbrunne vo Viedni v rámci osláv milénia Rakúska , v rámxi festivalu Klangbogen Wien, prezentácia našej kultúry na dňoch Slovenska v Mexiku, koncerty cirkevnej hudby Slovensko privýznamných cirkevných slávnostiach prezentácia slovenskej cirkevnej hudby v krajinách Európskej únie, prezentácia slovenskej cirkevnej hudby v Izraeli v Jordánsku v USA (Washington, Baltimore, Richmond, Cumberland, Pittsburh, New Jersey, New York 28.03.-12.04.2000), v USA (Connecticut, New York, Philadephia, (07.-26.11.2003). Na pozvanie Musica Itaca koncertoval zbor so svetoznámym The Hillard Ensemble (Veľká Británia) v projekte Hommage Arvo Pärt v Taliansku (február 2000).

Zbor nahral šesť úspešných CD cirkevnej hudby so sólistami svetového mena Editou Grúberovou, Líviou Ághovou a Petrom Dvorským pre firmu MUSICA. Za CD „Narodil sa Kristus Pán“ mu bola udelená platinová platňa (125 000 predaných CD nosičov). Pravidelne účinkuje na bohoslužbách v konkatedrále sv. Martina v Bratislave, nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, spoluúčinkuje aj so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s orchestrom Cappella Istropolitana a Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, s ktorým premiéroval viaceré diela cirkevnej hudby slovenských skladateľov: Mikuláš Schneider-Trnavský Slovenská omša (orchestrálna úprava V. Bokesa-nahrávka v Slovenskom rozhlase), Peter Martinček Missa Danubia (nahrávka CD), Stanislav Hochel Missa in C, Peter Zagar Pater Noster, Eugen Suchoň Slovenská omša.

Z nahrávok:

  •  „Narodil sa Kristus Pán“ sóla Edita Grúberová a Peter Dvorský Musica, 1991 – platinova platňa
  • „Ave Mária“ sóla Lívia Ághová a Miroslav Dvorský Musica, 1994
  • „Pozdrav z Katedrály sv. Martina“ Musica, 1995
  • „Exultent caeli“, Rasax, 1996
  • „Peter Martineek Missa Danubia“, Flash 1996 – zlatá platňa
  • „Michael Haydn Omša sv. Cyrila a Metoda“, Opus 1997
  • „Laudate Dominum“, Nadácia Konzervatória v Bratislave 2001