Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Žiacka rada

Žiacka rada je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia
1 Juraj Herák predseda
2 Barbora Labudová člen
3 Lucia Balalová člen
4 Lenka Lennerová člen
5 Frederik Hudáč člen
6 Liana Guild člen
7 Anton Fiala člen
8 Lukáš Zelenák člen
9 Jakub Somora člen