Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Školský parlament

Zápisnica č. 2

Zápisnica č. 1

Školský parlament, ktorý je zložený zo žiakov školy, je iniciatívnym a poradným orgánom.
Školský parlament vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Meno Funkcia
1 Peter Sobek člen
2 Marek Kulišek člen
3 Izabela Jurkuliaková člen
4 Marek Simko člen
5 Dávid Kotlár člen
6 Dominik Bolega člen
7 Gabriela Bačíková člen
8 Hanka Mániková člen
9 Viktor Vojtas člen

Pedagogický koordinátor: Mgr. art. Katarína Marčeková