Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kontakt

Konzervatórium
Tolstého 11
811 06 Bratislava

IČO: 00605808
DIČ: 2020848302

Telefón:
02/ 544 35 341, kontakt na spojovateľku
02/ 544 34 505, sekretariát – kontakt na riaditeľa

E-mail:
konzervatorium@konzervatorium.sk

Web stránky:
www.konzervatorium.sk
konzervatoriumba.edupage.org

Sociálne siete:
Facebook
YouTube
Instagram

MHD spojenie:
zastávka Hodžovo námestie
autobusové linky: 83, 84, 93, 147, 184
trolejbusové linky: 202, 203, 207, 208, 212
Odkaz na web stránku Dopravného podniku Bratislava: www.dpb.sk
Odkaz na web stránku portálu iMHD: www.imhd.sk