Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Nadácia – kontakt

Nadácia Konzervatória v Bratislave

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

IČO: 30804337

DIČ: 2020833034

KOORDINÁTOR:

Mgr. art. Katarína Marčeková, DiS. art.

Tel: +421 902 434 491

E-mail: nadacia@konzervatorium.sk

Mateja Bela 5, 811 06 Bratislava

Miestnosť č.101

Úradné hodiny:

Pondelok 9:00 – 11:00 13:30 – 14:30
Utorok 9:00 – 11:00 13:30 – 14:30
Streda 9:00 – 11:00 13:30 – 14:30
Štvrtok 9:00 – 11:00 14:00 – 17:30
Piatok   13:30 – 15:30

Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky, alebo emailom.