Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Zmluvy faktúry a objednávky

ZverejnenéČísloNázovCenaDodávateľ
19.10.2016299/1609/16 Zrážky Tolstého 11
1
51.98€BVS, a. s.
19.10.2016303/16Technické a personálne zabezpečenie koncertov
1
100.00€Divadlo ARTEATRO
07.09.2016/16Storno
0.00€
11.08.2016/16
0.00€
21.10.20151/15Dodatok k zmluve o spolupráci
1
0.00€Gymnázium J.Papánka, Bratislava
06.10.20150/15
0.00€
06.10.201503/15Dodatok k zmluve SPP-Konventná
1
0.00€SPP
06.10.201503/15Dodatok k zmluve SPP-Tolstého
1
0.00€SPP
06.10.201503/15Dodatok k zmluve SPP-M.Bela
1
0.00€SPP
06.10.201503/15Dodatok k zmluve SPP-M.Bela
1
0.00€SPP
06.09.20151/15Dodatok k zmluve o diele-oprava klavírov
1
0.00€Tomáš Drážsky, Praha
16.06.2015/15Dodatok k zmluve o dodávke elektriny na rok 2016
1
0.00€ZSE
04.07.2014197/14El.energ.7/14 Tolstého
1
868.26€ZSE energia
17.06.20131/13Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 2014
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
0.00€ZSE Energia, a.s.
17.06.20132/13Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
0.00€SPP, a.s.
19.11.20122/2012Zmluva o nájme nebyt.priest. č. 2/2012
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0.00€Ingrid Šperková,Rajecká 34, Bratislava
24.10.20121/2012Zmluva o nájme nebytového priestoru-bufet
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0.00€Kika Café s.r.o.,Štefana Králika 45,Bratislava