Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Vzdelávacie programy

Vzdelávacie programy Nadácie Konzervatória v Bratislave sú koncipované tak, aby spĺňali potreby všetkých uchádzačov, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v umeleckej činnosti a pripraviť sa tak pre budúce štúdium, ako aj tých, ktorí sa ho učia pre vlastné potešenie.

Nadácia Konzervatória v Bratislave ponúka uchádzačom dva vzdelávacie programy: