Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Podujatia v roku 2019


2022 2021 2020 2019 2018 2017

   Storočnica!

18.12.2019 o 18:00
Pálffyho palác
Účinkovali študenti odboru hra na klavíri
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Koncert Šansónu

18.12.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študenti 5.C odboru hudobno-dramatické umenie
Čítaj viac…

 

   Klarinetový recitál

17.12.2019 o 19:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkuje A. Blaho z triedy prof. P. Drličku a hostia

 

   Koncert Šansónu

17.12.2019 o 17:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študenti 4.C odboru hudobno-dramatické umenie
Čítaj viac…

 

   Adventný koncert

16.12.2019 o 18:00
Organová sieň, Konzervatórium
Účinkovali študenti a pedagógovia odboru cirkevná hudba
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Storočnica!

15.12.2019 o 18:00
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác
Účinkoval komorný orchester Konzervatória pod vedením prof. Juraja Tomku
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Klarinetisti

12.12.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študenti z triedy prof. J. Pivolusku, prof. P. Drličku a prof. J. Eliáša

 

   Vianočný koncert

11.12.2019 o 18:00
Seminárna sála Klariseum, Klariská 5, Univerzitná knižnica Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru a pedagógovia odboru klavírnej spolupráce
Čítaj viac…

 

   Predvianočný koncert

11.12.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študentky z triedy prof. M. Braunsteinerovej

 

   Triedny koncert žiakov prof. Stepanova

10.12.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študenti z triedy prof. A. Stepanova a ich hostia

 

   Storočnica!

5.12.2019 o 18:00
Pistoriho palác, Bratislava
Účinkovali študenti odboru strunových sláčikových nástrojov
Čítaj viac…

 

   Interný koncert Kompozično-dirigentského odboru

5.12.2019 o 16:30
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium

 

   Prehliadka mladých slovenských organistov

2.12. – 4.12.2019
Organová sieň, Konzervatórium

 

   Storočnica!

26.11.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Účinkovali študenti odboru strunových nástrojov
Čítaj viac…

 

   „Z úcty k seniorom“

26.11.2019 o 17:00
Pistoriho palác, Bratislava
Čítaj viac…

 

   „Momentum musicum – Prvé kroky“

24.11.2019 o 17:00
CCCentrum Petržalka
Čítaj viac…

 

   Exkurzia do komunity Cenacolo

22.11.2019

 

   Storočnica! Slávnostný koncert

20.11.2019 o 18:00
Koncert symfonického orchestra, zboru a sólistov
Koncertná sieň, Slovenská filharmónia, Bratislava
Fotogaléria – príprava koncertu
 
Fotogaléria – generálka koncertu
 
Fotogaléria – koncert
 
Čítaj viac…

 

   Storočnica!

18.11.2019 o 19:00
Koncert symfonického orchestra, zboru a sólistov školy
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumental), Bratislava
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Noc divadiel

16.11.2019
16:00 A. P. Čechov: Medveď; Modré štúdio (T302), Konzervatórium
21:00 Holokaust; Divadlo Arteatro
Účinkovali študenti piateho a šiesteho ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie

 

   Metodický deň / Deň otvorených dverí

9.11.2019
budova Konzervatória, Tolstého ul.

 

   Saxofónový recitál

7.11.2019 o 18:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium
Čítaj viac…

 

   Ďakovná svätá omša v deň založenia Konzervatória

6.11.2019 o 18:00
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti)
Účinkujú bývalí a súčasní študenti a pedagógovia školy
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Koncert v Slovenskom inštitúte vo Varšave

4.11.2019
Slovenský inštitút, Varšava
Fotogaléria

 

   Jesenný koncert

23.10.2019 o 18:00
Klariseum, Univerzitná knižnica Bratislava, Klariská 5, Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru
Čítaj viac…

 

   Spoločný koncert Konzervatória a ZUŠ M. Ruppeldta

21.10.2019 o 17:00
Zrkadlová sieň, Primaciálneho paláca, Bratislava
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Predstavenie „Chvastúň“

20.10.2019 o 18:00
Divadlo Ticho a spol., Školská 14, Bratislava
Účinkovali študenti 4. ročníka Hudobno-dramatického odboru pod vedením K. Redliho a B. Ondrejkovej

 

   „Kytica melódií“

20.10.2019 o 17:00
CCCentrum Petržalka
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   Storočnica!

9.10.2019
Klariseum, Univerzitná knižnica Bratislava, Klariská 5, Bratislava
Účinkovali študenti odboru drevených dychových nástrojov
Fotogaléria Čítaj viac…

 

   „Župné školy v Avione“

4.10.2019
Fotogaléria

 

   Majstrovské kurzy E. Indjić

23.9.2019
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Fotogaléria

 

   Majstrovské kurzy R. Basso

21.9.2019
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Fotogaléria

 

   „Dobrý trh na Panenskej“

15.9.2019
Nádvorie ZUŠ Miloša Ruppeldta
Fotogaléria

 

   Návšteva z Číny

25.7.2019
Fotogaléria

 

   Predstavenie Erindo na Topoľčianskom hrade

14.7.2019 o 20:00
Topoľčiansky hrad
Účinkovali študenti speváckeho odboru
Čítaj viac… Fotogaléria

 

   Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov

27.6.2019 o 10:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Fotogaléria

 

   Koncert odboru Cirkevnej hudby

26.6.2019 o 16:00
Organová sieň, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti a pedagógovia odboru Cirkevnej hudby

 

   Koncert spevákov

26.6.2019 o 16:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti z triedy prof. M. Blahušiakovej
Čítaj viac…

 

   Flautový recitál

25.6.2019 o 18:00
Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

 

   Spevácky koncert

21.6.2019 o 19:30
Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
Účinkovali študenti z triedy prof. L. Paulikovej

 

   Koncert fagotistov

18.6.2019 o 17:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali súčasní aj bývalí študenti z triedy prof. J. Rottera

 

   Metodický deň

15.6.2019 o 9:00
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

 

   Koncert pri príležitosti ukončenia štúdia

14.6.2019 o 18:00
Organová sieň, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkoval Matúš Matiašovský a hostia
Čítaj viac…

 

   Flautový recitál

13.6.2019 o 18:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovala Martina Pepuchová a hostia
Čítaj viac…

 

   Koncert špecializácie Ľudová hudba

12.6.2019 o 17:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Čítaj viac…

 

   Le petit Concert d´ Apollon

12.6.2019 o 10:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Tolstého 11, Bratislava
Fotogaléria

 

   Predstavenie Erindo

8.6.2019 o 18:00
Kaštieľ v Bardoňove
Účinkovali študenti speváckeho odboru

 

   Apokryfy

31.5.2019 o 15:00
31.5.2019 o 17:00
Ľuboš Bernáth: Apokryfy: „Svätá noc“, „Lazar“, „Ukrižovanie“
Miniopery na motívy K. Čapka
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru

 

   Máj – lásky čaj

29.5.2019 o 18:00
Seminárna sála UKB, Klariská 5, Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru a ich hostia
Čítaj viac…

 

   Soirée bratislavských organistov

29.5.2019 o 18:00
Evanjelický kostol sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka
Účinkovali študenti odboru cirkevná hudba

 

   Fragmenty z opier

28.5.2019 o 15:00
28.5.2019 o 17:00
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru

 

   MOMENTUM MUSICUM

26.5.2019 o 17:00
CCCentrum, Bratislava-Petržalka
Účinkovali „najmladšie talenty Konzervatória“

Čítaj viac…

 

   Maturitné predstavenie „po prvé“

22.5.2019 o 11:30
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
12.6.2019 o 18:00
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Účinkovali študenti 4. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie pod pedagogickým vedením Mgr. art. Oľgy Solárovej a Mgr. art. Ivana Romančíka

 

   Maturitné predstavenie „po druhé“

22.5.2019 o 9:00
Modré štúdio, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
24.5.2019 o 17:00
Modré štúdio, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti 4. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie pod pedagogickým vedením MgA. Martiny Michalcovej a MgA. Ján Slezáka

 

   ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

Čítaj viac…

 

   Cesta po varhanních skvostech

11.5.2019 o 19:00
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad
18.5.2019 o 18:00
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Účinkovali študenti odboru Cirkevná hudba

 

   Komorný koncert

15.5.2019 o 18:30
Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali Karolína Krígovská, Albín Blaho a Samuel Michalec
Čítaj viac… Fotogaléria

 

   Jarný koncert

14.5.2019 o 19:00
Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
Účinkovali študenti a pedagógovia Konzervatória

 

   Koncert na Veľvyslanectve SR vo Viedni

7.5.2019 o 12:30
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
Účinkovali študenti a pedagógovia Konzervatória
Čítaj viac…

 

   Absolventské predstavenie

3.5.2019 o 11:00
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Účinkovali študenti a pedagógovia odboru Hudobno-dramatické umenie

 

   Workshop pre vokalistov a perkusionistov

2.5.2019
Interpretačný seminár pod vedením Loire Cotler a Glen Velez
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
Fotogaléria

 

   Poděbradské dni poézie

25. – 28. 4.2019
Poděbrady
Čítaj viac… Fotogaléria

 

   Music unlimited workshop

25. – 26. 4.2019
Interpretačný seminár súčasnej hudby
Koncertná sieň, budova školy Konzervatória, Konventná 4, Bratislava

 

   Jarné inšpirácie

16.4.2019 o 19:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti kompozičného odboru a ich hostia
Čítaj viac…

 

   Predstavenie 2.C

16.4.2019 o 17:00
Divadlo TICHO a spol., Školská 2866 / 14, Bratislava
Účinkovali študenti 2. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie

 

   Kompozičný seminár v Ostrave

11.4.2019
Fotogaléria

 

   Prvé (k)roky

4.4.2019 o 18:00
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 , Bratislava
Účinkovali študenti a pedagógovia odboru Hudobno-dramatického umenie
Čítaj viac… Fotogaléria

 

   Mladí umelci & Krásna hudba

3.4.2019 o 19:00  Program

2.5.2019 o 19:00  Program

9.5.2019 o 19:00  Program

23.5.2019 o 19:00  Program

Kongresová hala Slovenských liečebných kúpeľov, Piešťany
Účinkovali študenti a pedagógovia Konzervatória
Fotogaléria

 

   Jarný koncert speváckeho odboru

27.3.2019 o 18:00
Seminárna sála UKB, Klariská 5, Bratislava
Účinkovali študenti speváckeho odboru
Čítaj viac…

 

   Triedny koncert prof. Kataríny Ducai

15.3.2019 o 17:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti z triedy prof. Kataríny Ducai a hostia
Čítaj viac…

 

   Večer poézie a prózy

14.3.2019 o 18:00
Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
Účinkovali študenti odboru Hudobno-dramatické umenie
Čítaj viac…

 

   Le Chemin de la Croix

10.3.2019 o 15:00
Katedrála sv. Martina, Bratislava
22.3.2019 o 16:30
Kostol Ducha Svätého, Sielnica
24.3.2019 o 15:00
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Poprad
Účinkovali študenti odboru Cirkevná hudba a hosť Jozef Šimonovič
Fotogaléria Bratislava Fotogaléria Sielnica Fotogaléria Poprad

 

   Koncert študentov z triedy prof. Stepanova

7.3.2019 o 18:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
Účinkovali študenti z triedy prof. Stepanova a hostia
Čítaj viac…

 

   Majstrovský kurz VLADIMIR KHARIN

6.3.2019 o 14:30
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

 

   SAXOPHOBIA

21.2. – 24.2.2019
budova školy na Tolstého ulici

 

   HOLOKAUST

21.2.2019 o 19:00
Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
8.4.2019 o 19:00
Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
6.5.2019 o 11:00
Sereď
Divadelné predstavenie študentov 5. ročníka odboru Hudobno-dramatické umenie

 

   Cross-national BIGBAND Lab

21.2.2019 o 19:00
Koncertné štúdio S2 Slovenského rozhlasu
Koncert skladieb slovenských skladateľov a študentov odboru kompozície

 

   Gratulačný koncert prof. Petrovi Čermanovi

19.2.2019 o 18:00
Koncertná sieň Eugena Suchoňa, budova školy Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
Čítaj viac…

 

   Predstavenie „Mastný hrniec“

18.2.2019 o 19:00
Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
Účinkovali študenti odboru Hudobno-dramatické umenie
Fotogaléria

 

   MOMENTUM MUSICUM

17.2.2019 o 17:00
CCCentrum, Bratislava-Petržalka
Účinkovali študenti z tried Mgr. art. Dany Hajóssy a Mgr. art. Róberta Szücsa
Čítaj viac…

 

   Predstavenie „Slovenská klasika“

15.2.2019 o 19:00
Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava
Účinkovali študenti tretieho ročníka odbru Hudobno-dramatické umenie
Čítaj viac…

 

   Koncert študentov a pedagógov školy v Berlíne

 

   Návšteva dielne Bösendorfer vo Viedni

14.2.2019
Zúčastnili sa študenti a pedagógovia odboru hry na klavíri
Fotogaléria

 

   Koncert v Slovenskej filharmóniiIlustračné foto z roku 2017

13.2.2019 o 18:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava
Účinkovali sólisti, symfonický orchester, spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
Čítaj viac…   Videozáznam

 

   „Edith Piaf – chansonový večer“

7.2.2019 o 17:00
Pisztoryho palác, Štefánikova ulica 25, Bratislava
Účinkovali študentky 6.C odboru Hudobno-dramatické umenie pod vedením prof. Juraja Ďurdiaka a prof. Ľubomíra Dolného
Fotogaléria

 

   Deň otvorených dverí speváckeho odboru

6.2.2019
budova školy na Konventnej ulici a na Tolstého ulici

 

   Konvergencie 2019 violončelová majstrovská trieda Nicholas Jones

31.1.2019
budova školy na Tolstého ulici

 

   Veselé fašiangy – Koncert študentov operetnej špecializácie

22.1.2019 o 18:00
Seminárna sála UKB, Klariská 5, Bratislava

 

   Metodický deň

19.1.2019 o 8:00
budova školy na Tolstého ulici