Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Tlačivá, žiadosti

Univerzálna interná žiadosť
Univerzálna žiadosť (.docx)

Univerzálna žiadosť (.pdf)

Táto žiadosť slúži aj na vydanie odpisu vysvedčenia.
Originál vysvedčenia dostávate priamo do rúk. Pri strate vysvedčenia je možné vystaviť odpis.
Originál vysvedčenia ako aj odpis je možné vydať len do rúk žiadateľa, resp. do rúk osoby, ktorá disponuje notársky potvrdeným splnomocnením.

Predvyplnená žiadanka ZSSK pre študentov 1. – 5. ročníka (od 1.9.2020 do 31.8.2021)
Žiadanka pre študentov 1. až 5. ročníka

Predvyplnená žiadanka ZSSK pre študentov 6. ročníka (od 1.9.2020 do 30.6.2021)
Žiadanka pre študentov 6. ročníka

Predvyplnené tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa“
Tlačivo potvrdenia

Tlačivo univerzálneho potvrdenia o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy

Tlačivo „Odporučenie lekára na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“
Odporučenie lekára

Tlačivo žiadosti o vydanie potvrdenia priznania titulu DiS.art
Tlačivo žiadosti
Príloha: notársky overená kópia absolventského diplomu