Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Výzvy

  • Oprava podlahy a vymaľovanie  baletnej sály

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Výmer, výkaz (súbor .xlsx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.02.2019

Výzva zverejnená 16.2.2019