Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Výzvy

  • Oprava svietidiel v interiéri školy

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.08.2022 do 12:00

Výzva zverejnená 27.07.2022

  • Oprava stupačkovej kanalizácie

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.08.2022 do 12:00

Výzva zverejnená 27.07.2022

  • Oprava a zateplenie strechy (garáž a bývalý bufet)

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.08.2022 do 12:00

Výzva zverejnená 27.07.2022

  • Dodávka a montáž PVC krytiny v interiéri školy

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.07.2022

Výzva zverejnená 24.06.2022

 

  • Oprava podlahy a vymaľovanie  baletnej sály

Dokumenty s podrobnými informáciami:

Výzva (súbor .docx)

Výmer, výkaz (súbor .xlsx)

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.02.2019

Výzva zverejnená 16.2.2019