Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kalendár udalostí

26.08.
Nástup pedagógov na školský rok 2019/2020
Tolstého ul., 9:00
EPTA
Tolstého ul.
27.08.
EPTA
Tolstého ul.
Náhradné a opravné skúšky z umeleckých predmetov
Tolstého ul., 9:00
28.08.
Náhradné a opravné skúšky zo všeobecnovzdelávacích predmetov
Tolstého ul., 9:00
Náhradné a opravné skúšky z hudobno-teoretických predmetov
Tolstého ul., 10:00
EPTA
Tolstého ul.
02.09.
Začiatok školského roka
Tolstého ul.
03.09.
Vyučovanie kolektívnych predmetov
04.09.
Maturitné skúšky v náhradnom termíne a opravné maturitné skúšky (praktická časť odbornej zložky)
05.09.
Maturitné skúšky v náhradnom termíne a opravné maturitné skúšky (ústne skúšky)