Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

NADÁCIA KONZERVATÓRIA v Bratislave
otvára  16. ročník  

KURZOV
(vzdelávacích programov)

HVIEZDY UMELECKÉHO NEBA

Termíny v školskom roku 2019 / 2020:

21.9.2019
28.9.2019
12.10.2019
19.10.2019
26.10.2019
23.11.2019
30.11.2019
7.12.2019
14.12.2019
25.1.2020
8.2.2020
29.2.2020
7.3.2020
14.3.2020

Zápis:
p. Katarína Marčeková

Telefón:
0902 43 44 91 (p. Marčeková)

E-mail:
konzervatorium@konzervatorium.sk
katarinamarcekova22@gmail.com

 
PRE TALENTY
od 6 rokov – horná veková hranica nie  je obmedzená

KURZY
spev, tanec, herectvo, hra na všetkých hudobných nástrojoch, kompozícia, dirigovanie

sólovo, komorne i v orchestri, v speváckom zbore, v divadelnom a muzikálovom štúdiu, kompozícia, dirigovanie,

v populárnej, muzikálovej, džezovej, dychovej, cirkevnej, ľudovej a v klasickej hudbe

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY
(herectvo, spev, tanec, klavír a hudobná teória)
Prijatí študenti budú pravidelne účinkovať v umeleckých produkciách konzervatória,  obdržia indexy, preukaz študenta, osvedčenie o absolvovaní kurzu