Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

NADÁCIA KONZERVATÓRIA
otvára  17. ročník  

Prihláška pre školský rok 2020 / 2021

Všeobecné informácie pre vzdelávacie programy mimo hudobno-dramatického umenia

Všeobecné informácie pre prípravu na hudobno-dramatické umenie

Termíny stretnutí pre Hudobno-dramatické umenie v školskom roku 2020 / 2021:

26.9.2020
3.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
7.11.2020 Metodický deň
14.11.2020
21.11.2020
28.11.2020
5.12.2020
12.12.2020
26.1.2021
23.1.2021 Metodický deň
30.1.2021
6.2.2021 Klavírny sprievod
13.2.2021 Klavírny sprievod
20.2.2021 Klavírny sprievod
27.2.2020 Klavírny sprievod
13.3.2020 Klavírny sprievod

Zápis:
p. Katarína Marčeková

Telefón:
02 / 544 353 41 (klapka 115)
0902 434 491 (volať v časoch 8:00 – 17:00)

E-mail:
nadacia@konzervatorium.sk