Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

Hviezdy umeleckého neba 
18. ročník  

Prihláška pre školský rok 2022 / 2023

Všeobecné informácie pre vzdelávacie programy mimo hudobno-dramatického umenia

Všeobecné informácie pre prípravu na hudobno-dramatické umenie

Zápis:
p. Katarína Marčeková

Telefón:
0902 434 491 (volať v časoch 8:00 – 17:00)

E-mail:
nadacia@konzervatorium.sk