Konzervatórium Conservatory Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

NADÁCIA KONZERVATÓRIA v Bratislave
otvára  15. ročník  

 

KURZOV
(vzdelávacích programov)

HVIEZDY UMELECKÉHO NEBA

Zápis:
v budove Konzervatória, Tolstého  ul. 11, 81106 Bratislava, p. Horváthová, miestnosť  č. 217, od 8:00 do 14:00

Telefón:
02/ 544 34 505
02/ 544 35 341

E-mail:
konzervatorium@konzervatorium.sk
ghorvathova@gmail.com

 
PRE TALENTY
od 6 rokov – horná veková hranica nie  je obmedzená

KURZY
spev, tanec, herectvo, hra na všetkých hudobných nástrojoch, kompozícia, dirigovanie

sólovo, komorne i v orchestri, v speváckom zbore, v divadelnom a muzikálovom štúdiu, kompozícia, dirigovanie,

v populárnej, muzikálovej, džezovej, dychovej, cirkevnej, ľudovej a v klasickej hudbe

 
PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY
(herectvo, spev, tanec, klavír a hudobná teória)
 

Prijatí študenti budú pravidelne účinkovať v umeleckých produkciách konzervatória,  obdržia indexy, preukaz študenta, osvedčenie o absolvovaní kurzu