Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hviezdy umeleckého neba

NADÁCIA KONZERVATÓRIA
otvára  17. ročník  

Prihláška pre školský rok 2020 / 2021

Všeobecné informácie pre vzdelávacie programy mimo hudobno-dramatického umenia

Všeobecné informácie pre prípravu na hudobno-dramatické umenie

Termíny stretnutí pre Hudobno-dramatické umenie v školskom roku 2020 / 2021:

26.9.2020
3.10.2020
10.10.2020
17.10.2020
24.10.2020
7.11.2020 Metodický deň – presunutý
14.11.2020
21.11.2020
28.11.2020
5.12.2020
12.12.2020
16.1.2021
23.1.2021 Metodický deň – presunutý
30.1.2021
6.2.2021 Klavírny sprievod
13.2.2021 Klavírny sprievod
20.2.2021 Klavírny sprievod
27.2.2021 Klavírny sprievod
13.3.2021 Klavírny sprievod
17.4.2021
24.4.2021

Zápis:
p. Katarína Marčeková

Telefón:
02 / 544 353 41 (klapka 115)
0902 434 491 (volať v časoch 8:00 – 17:00)

E-mail:
nadacia@konzervatorium.sk