Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert študentov a profesorov školy

Odbor Hudobno-dramatického umenia

V rámci cyklu Momentum musicum sa v petržalskom CC Centre uskutočnil 21. októbra koncert  študentov a profesorov nášho odboru. V ich podaní zazneli ľudové piesne, ktoré tvorili základ programu a piesne umelé.