Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Popoludnie s mladými talentami

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Študenti nášho odboru strávili spolu so svojimi rodičmi, súrodencami a ďalšími priaznivcami 19. januára príjemné nedeľné popoludnie.

Na programe boli ľudové piesne a ľudové balady.