Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Nástrojové vybavenie

Konzervatórium v Bratislave ako jediné na Slovensku disponuje tromi píšťalovými organmi, ktoré slúžia na cvičenie, výučbu a koncerty. Organ v koncertnej sále školy je najväčším školským organom na Slovensku. Svojou dispozíciou a hráčskym komfortom vhodne spĺňa predpoklady pre štýlovú interpretáciu literatúry prakticky všetkých štýlových období. Ako jediné disponuje slovenské konzervatórium nástrojmi, ktoré poskytujú možnosť využívať ku práci všetky tri typy hracích traktúr (mechanická, elektrické, pneumatická).

Okrem toho môžeš na cvičenie využívať aj digitálny organ a klavíre umiestnené vo väčšine tried jednotlivých budov školy.

 • 3 píšťalové organy (triedy T1, T2, T10)
 • 1 digitálny organ (trieda T114)

Organ v koncertnej organovej sále T1:

Staviteľ: Rieger-Kloss Krnov (CZ), opus 3412
Veľkosť: 3 manuály, pedál, 39 znejúcich registrov
Rok výroby: 1973
Vzdušnice: zásuvkové
Traktúry: tónová — elektrická, registrová – elektropneumatická

Dispozícia:

I. MANUÁL (C-c4), hlavný stroj
Pommer 16´
Principál
Flauta rúrková
Oktáva
Flauta zobcová
Kvinta 2 2/3´
Superoktáva
Mixtúra 4x 1 1/3´
Trúbka 8´ •

 

II. MANUÁL (C-c4), pozitív
Kryt
Kvintadéna
Principál spevný
Flauta kopulová
Seskvialtera 2-4´ 2 2/3´
Oktáva
Kvinta malá 1 1/3´
Akúta 4x
Roh krivý 8´ •
Tremolo

 

III. MANUÁL (C-c4), žalúziový stroj
Flauta otvorená
Salicionál
Principál
Roh nočný
Viola
Nasard 2 2/3´
Flauta lesná
Tercia rohová 1 3/5´
Flauta syčivá
Mixtúra 4x
Roh anglický 8´ •
Šalmaj rúrková 4´ •
Tremolo

 

PEDÁL (C-g1)
Subbas 16´
Pommer 16´ transmisia
Principál
Flauta vretená
Oktáva špicatá
Švígel
Mixtúra 5x
Pozauna 16´ •
Trúbka 8´ • kombinovaný register • – jazykové registre

 

 • Spojky: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, II/P 4´, III/P 4´
 • 3 voľné kombinácie: A, B, C (plus delená a aditívna A kombinácia)
 • Pevné kombinácie (kolektívy): Forte, Pleno, Tutti
 • Valec registrového crescenda
 • Vypínač jazykov
 • Vypínač 16´ registrov v manuáli
 • Vypínač mixtur
 • Vypínač pedálu
 • Vypínač valca