Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Charakteristika

Odbor plechových dychových a bicích nástrojov má bohatú tradíciu.

Už v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia tu pôsobili významné osobnosti slovenského hudobného života. Stačí spomenúť velikána európskeho formátu, profesora a sólistu v hre na trúbke Adolfa Scherbauma, ktorý koncertoval na takmer všetkých pódiách nášho kontinentu, ale aj v USA. Nasledovali ďalší pedagógovia, členovia vtedajších vrcholných orchestrov ako bola SF, orchester opery SND, ako aj Symfonický orchester čsl. rozhlasu v Bratislave. Táto tradícia pretrváva do súčasnosti, obohatená o pedagógov mladšej generácie v hre bicích nástrojoch pôsobiacich v bratislavských reprezentačných orchestroch. To isté treba povedať aj o našich absolventoch, ktorí po ukončení štúdia sa uplatňujú v spomínaných umeleckých telesách a hrdo sa odvolávajú na roky štúdia strávené na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Niektorí z nich sa stali významnými pedagógmi aj na našom konzervatóriu a dosahujú vynikajúce výsledky. (Pozri na menovitý zoznam absolventov odboru a na ich súčasnú umelecko-pedagogickú činnosť v praxi.)

Štúdium na OPDaBN je zamerané na dosiahnutie kvalitného umeleckého majstrovstva v hre na hudobnom nástroji, ale aj na to, aby každý študent získal v európskom merítku právne uznanú, plnú kvalifikáciu učiteľa na základných umeleckých školách, spôsobilého odborne vyučovať a pedagogicky vychovávať ďalšie generácie, ktoré sa chcú venovať hudbe.