Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Informatika, Informatika v umení

Vyučuje:

Ing. MgA. Juraj Slovík

 

Informatika

Na hodinách Informatiky sa naučíte základy pre prácu s počítačom, aj niečo z toho, ako počítač vo vnútri funguje.

Facebook vie používať každý, ale na akom princípe je Facebook založený, to nevie každý.

Ako sa mení obrázok, či hudba alebo video na čísla a ako s nimi počítač pracuje, to je tiež jedna z mnohých tém, ktorými sa cez rok zaoberáme.

Hlavne však po úspešnom absolvovaní informatiky nebude počítač nepriateľ, s ktorým treba bojovať, ale pomocník, ktorý dokáže veľa vecí zefektívniť a urýchliť.

 

Informatika v umení

Nadstavba predmetu Informatika, aby ste vedeli, ako zapísať noty, ako spracovať nahrávku vlastného koncertu či, koniec-koncov, i na úrovni upraviť a odovzdať absolventskú prácu.