Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Prevádzka školy počas prázdnin

Prevádzka školy počas letných prázdnin:
 
01.07.2024 – 05.07.2024
 
budova školy na Tolstého ulici otvorená cez pracovné dni (aj 05.07.) od 8:00 do cca 18:00 podľa potrieb Jazzovej dielne

budova školy na Ulici Mateja Bela otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00

budova školy na Konventnej ulici otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00
 
08.07.2024 – 19.08.2024
 
budova školy na Tolstého ulici otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00

budova školy na Ulici Mateja Bela zatvorená

budova školy na Konventnej ulici zatvorená
 
20.08.2024 – 31.08.2024
 
budova školy na Tolstého ulici otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00

budova školy na Ulici Mateja Bela otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00

budova školy na Konventnej ulici otvorená cez pracovné dni od 8:00 do 14:00