Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Gitara

Skúška z hry na nástroji:

  • všetky stupnice do 1. oktávy + 1 kadencia
  • 3 rôzne etudy (napr. Carulli, Carcassi, Giuliani)
  • 3 malé prednesové skladby rôzneho štýlu