Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Lesný roh

Skúška z hry na nástroji:

  • stupnice durové do 4 # a 4 b
  • 1 ľubovolný prednes
  • 1 etuda zo školy E. Wiperich
  • 2 cvičenia podľa vlastného výberu