Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Úspechy našich študentov

 • ÚJ Samuel (trieda: Mgr. art. Štefan Gyöpös)
  • Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora v Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Martin Hríň

 

 • LUKNÁROVÁ Hana (trieda: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.)
  • Čestné uznanie v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Zuzana Suchanová, ArtD.

 

 • MORAVČÍK Vladimír (trieda: Mgr. art. František Török)
  • 3. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Martin Hríň

 

 • PETRÁŠ Patrik (trieda: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.)
  • 2. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Zuzana Suchanová, ArtD.

 

 • PETRÁŠOVÁ Hana (trieda: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.)
  • 3. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Zuzana Suchanová, ArtD.

 

 • GABČOVÁ Jana Mária (trieda: Mgr. art. Stanislav Mucha)
  • 2. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Zuzana Suchanová, ArtD.

 

 • BOHOVIČOVÁ Simona (trieda: Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.)
  • 1. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Martin Hríň
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (13.4.2022)

 

 • HERC Daniel (trieda: Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.)
  • 2. miesto v I. kategórii v hre na kontrabase Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky (7.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Ivana Chrapková

 

 • ADAMCOVÁ Nikola (trieda: Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.)
  • 1. miesto v I. kategórii v hre na violončele Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky (7.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Dušan Šujan

 

 • MICHALEC Matej (trieda: Mgr. art. Martin Ruman)
  • 1. miesto v I. kategórii v hre na viole Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky (7.4.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Ivana Chrapková

 

 • HORNJAK Andrej (trieda: MgA. Janko Siroma, Ph.D.)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na organe (6.4.2022)

 

 • LIHOTSKÝ Samuel (trieda: Mgr. art. Peter Reiffers)
  • 1. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na organe (6.4.2022)

 

 • LENNEROVÁ Lenka (trieda: Mgr. art. Peter Reiffers)
  • 1. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na organe (6.4.2022)
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na organe (6.4.2022)

 

 • LUKŠOVÁ Vanesa (trieda: MgA. Maroš Klátik, ArtD.)
  • Čestné uznanie v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (30.3.2022)

 

 • PISARČÍKOVÁ Ema (trieda: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.)
  • 2. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (30.3.2022)

 

 • ZELENÁK Lukáš (trieda: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (30.3.2022)

 

 • ŽOVIC Gregor (trieda: doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.)
  • 3. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (30.3.2022)

 

 • JAREŠOVÁ Elena (trieda: MgA. Maroš Klátik, ArtD.)
  • 2. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (30.3.2022)

 

 • SZABÓ Bence (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 1. miesto v II. kategórii chlapcov Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.

 

 • DZUBÁKOVÁ Žofia (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 2. miesto v II. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.

 

 • KARASOVÁ Ema (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 1. miesto v II. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.

 

 • KOZÁNEK Viliam (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 1. miesto v I. kategórii chlapcov Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022)

 

 • GUILD Liana (trieda: Mgr. art. Gabriela Hübnerová)
  • Čestné uznanie v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Monika Mockovčáková, ArtD.

 

 • PORUBANOVÁ Anna (trieda: Mgr. Miroslav Dvorský)
  • 3. miesto v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (25.3.2022) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Xénia Šuleř Maskalíková

 

 • STAŇOVÁ Emma (trieda: Mgr. art. Josef Rotter)
  • 1. miesto v hre na fagote v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na drevených dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • VARGOVÁ Kvetoslava (trieda: Mgr. art. Saša Jaško)
  • 3. miesto v hre na klarinete v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na drevených dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • ŠTÍMEL Šimon (trieda: MgA. Juraj Pivoluska)
  • 2. miesto v hre na klarinete v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na drevených dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • PEPUCHOVÁ Martina (trieda: Mag. art. Martina Kuštárová)
  • 1. miesto v hre na flaute v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na drevených dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • ČAS Michal (trieda: Mgr. art. Peter Celec, PhD.)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na akordeóne (21.5.2021)

 

 • HARŠÁNYIOVÁ Viktória (trieda: Mgr. art. Radka Krajčová)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na gitare (21.5.2021)

 

 • KULÍK Samuel (trieda: Mgr. art. Nikolaj Kanišák)
  • 1. miesto v hre na tube v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • RUŽOVIČ Juraj (trieda: Mgr. art. Nikolaj Kanišák)
  • 3. miesto v hre na tube v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • BADRNA Jakub (trieda: Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.)
  • 2. miesto v hre na lesnom rohu v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • ŠIMEK Lukáš (trieda: Mgr. art. Marek Bielik)
  • 1. miesto v hre na trúbke v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • KAPUSTOVÁ Laura (trieda: Mgr. art. Marek Bielik)
  • Čestné uznanie v hre na trúbke v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • LUKOVSKÝ Andrej (trieda: Mgr. art. Marek Bielik)
  • 1. miesto v hre na trúbke v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na plechových dychových nástrojoch (21.5.2021)

 

 • MÜLLER Mattia (trieda: MgA. Peter Kosorín)
  • prijatý na štúdium na prestížnu Berklee College of Music v Bostone (USA) (jar 2021)

 

 • SZABÓ Bence (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 4. miesto v kategórii „Young” v medzinárodnej súťaži Nomea v Napoli (Taliansko) (január 2021)

 

 • CIBULOVÁ Iveta (trieda: Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.)
  • čestné uznanie na medzinárodnej súťaži IMMC v Moskve (Ruská federácia) (január 2021)

 

 • CIBULOVÁ Iveta (trieda: Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.)
  • 3. miesto v 8. kategórii na medzinárodnej súťaži Gustava Mahlera v Jihlave (Česká republika) (január 2021)

 

 • HAJZUŠOVÁ Tatiana (trieda: Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD.)
  • 1. miesto v medzinárodnej súťaži Elbphilharmonie v Hamburgu (Nemecko) (6.1.2021)

 

 • REHÁKOVÁ Alžbeta (trieda: Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.)
  • 2. miesto vo finále na medzinárodnej talentovej súťaži Virtuózi V4+ v Budapešti (Maďarsko) (18.12.2020)

 

 • BOHOVIČOVÁ Simona (trieda: Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.)
  • 1. cena v kategórii II.A v medzinárodnej súťaži Prime Violon v Banskej Bystrici (7.12.2020)

 

 • KOTEK Sebastián (trieda: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.)
  • 3. miesto v kategórii C v medzinárodnej súťaži Prime Violon v Banskej Bystrici (5.12.2020)

 

 • CIBULOVÁ Iveta (trieda: Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.)
  • zvláštna cena pre účastníka medzinárodnej Letnej hudobnej akadémie v Kroměříži (Česká republika) (21.8.2020)

 

 • HAJZUŠOVÁ Tatiana (trieda: Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD.)
  • Grand Prix v medzinárodnej súťaži CA Ave Musica v Turecku (20.7.2020)

 

 • HAJZUŠOVÁ Tatiana (trieda: Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD.)
  • vysoké ocenenie („High Distinction”) v medzinárodnej súťaži Voice Virtuoso vo Viedni (Rakúsko) (február 2020)

 

 • PATKOLÓ Anabela (trieda: Mgr. art. Lenka Pauliková)
  • cena za najlepšiu jazzovú interpretáciu v súťaži v nonarticifiálnom speve Blue Note (29.11.2019)

 

 • KLAČANSKÁ Lívia (trieda: Mgr. art. Lenka Pauliková)
  • 3. miesto v súťaži v nonarticifiálnom speve Blue Note (29.11.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Dušan Šujan

 

 • REHÁKOVÁ Alžbeta (trieda: Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.)
  • 1. miesto na medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina IUVENTUS CANTI vo Vrábloch ( jún 2019)

 

 • SLEZÁK Ferdinand Pavel (trieda: Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.)
  • účasť vo finále v IV. kategórii v medzinárodnej súťaži Leonida Kogana v Bruseli (18.5.2019)

 

 • PISARČÍKOVÁ Ema (trieda: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.)
  • 2. miesto v IV. kategórii 2. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dolnom Kubíne (5.5.2019)
  • Cena za interpretáciu diela slovenského autora (R. Berger: Toccata) počas 2. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dolnom Kubíne (5.5.2019)

 

 • HERÁK Juraj (trieda: Mgr. Dana Hajóssy)
  • Čestné uznanie v IV. kategórii 2. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dolnom Kubíne (5.5.2019)

 

 • CIBULOVÁ Silvia (trieda: Mgr. art. Jana Martinčeková)
  • Čestné uznanie v IV. kategórii 2. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže v Dolnom Kubíne (5.5.2019)

 

 • HORVÁTHOVÁ Veronika (trieda: Mgr. art. Katarína Orbánová)
  • Prémia literárneho fondu v II. kategórii 57. ročníka Poděbradských dní poézie (28.4.2019)

 

 • UHLÁRIK Martin (trieda: Mgr. art. Zuzana Vačková)
  • Prémia literárneho fondu v I. kategórii 57. ročníka Poděbradských dní poézie (28.4.2019)

 

 • MIKLOVIČOVÁ Kristína (trieda: Mgr. art. Jana Valocká)
  • Cena Rozhlasu a televízie Slovenska 57. ročníka Poděbradských dní poézie (28.4.2019)
  • Cena publika v II. kategórii počas 57. ročníka Poděbradských dní poézie (28.4.2019)

 

 • NOVOTKOVÁ Katarína (trieda: Mgr. art. Tatiana Hrivnáková)
  • Cena Viliama Záborského 57. ročníka Poděbradských dní poézie (28.4.2019)

 

 • BERETOVÁ Alžbeta (trieda: doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.)
  • Čestné uznanie v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)

 

 • GOLEC Tadeáš (trieda: doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.)
  • 3. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)

 

 • VIRÁG Dávid (trieda: Mgr. art. Tatiana Hurová)
  • 2. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)

 

 • TRUCHAN Daniel (trieda: Mgr. art. Katarína Dibáková)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)

 

 • ŠTIBRANÁ Anna (trieda: Mgr. art. Peter Čerman)
  • 2. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)
  • Cena Akadémie umení v Banskej Bystrici za najlepšiu interpretáciu diela počas Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na klavíri (5.4.2019)

 

 • OVÁDKOVÁ Paulína (trieda: doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková)
  • 3. miesto v II. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Jana Martinčeková

 

 • NOVÁKOVÁ Glória (trieda: Mgr. art. Božena Ferancová, ArtD.)
  • 1. miesto v II. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve v kategórii dievčatá (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.

 

 • SZABÓ Bence (trieda: Mgr. art. Dagmar Livorová)
  • 1. miesto v I. kategórii chlapcov Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Jana Martinčeková
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve v kategórii chlapci (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Jana Martinčeková

 

 • BIRASOVÁ Dana (trieda: Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD.)
  • Čestné uznanie v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Xénia Maskalíková

 

 • ČIERNA Vanesa (trieda: Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.)
  • 2. miesto v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.

 

 • REHÁKOVÁ Alžbeta (trieda: Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.)
  • 1. miesto v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.

 

 • ŠKUBOVÁ Anna (trieda: Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD.)
  • 1. miesto v I. kategórii dievčat Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v speve (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.
  • Cena EMCY SLOVAKIA za objavnú dramaturgiu v Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky (5.4.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.

 

 • ŠKODOVÁ Paulína (trieda: Mgr. art. Marcel Comendant)
  • 1. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na cimbale (19.3.2019)
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na cimbale (19.3.2019)
  • Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora počas Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na cimbale (19.3.2019)

 

 • SAJANOVÁ Eva (trieda: prof. Jevgenij Iršai)
  • 2. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v skladbe (19.3.2019)

 

 • VASILKOVÁ Táňa (trieda: doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v skladbe (19.3.2019)

 

 • MÜLLER Mattia (trieda: MgA. Peter Kosorín)
  • 1. miesto v hre na melodických bicích nástrojoch v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na bicích nástrojoch (20.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.
  • 1. miesto v hre na malom bubne, súprave bicích nástrojoch v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na bicích nástrojoch (20.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na bicích nástrojoch (20.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.

 

 • VIRÁG Ivan (trieda: Mgr. art. Július Horváth)
  • 1. miesto v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Ján Remenec
  • Absolútny víťaz Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Ján Remenec

 

 • PORTUONDO Rosario (trieda: Mgr. art. Július Horváth)
  • Čestné uznanie v I. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: Mgr. art. Ján Remenec

 

 • PATKOLÓOVÁ Anabela (trieda: Mgr. art. Stanislav Mucha)
  • 1. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.

 

 • KRIGOVSKÁ Karolína (trieda: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.)
  • 1. miesto v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: MgA. Dominik Gál

 

 • KRIVÁŇOVÁ Olívia (trieda: Mgr. art. Stanislav Mucha)
  • Čestné uznanie v II. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na husliach (23.3.2019) – klavírna spolupráca: Anikó Patkoló, DiS. art.