Konzervatórium Conservatory Bratislava

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Mária Gräffingerová, PhD.

Vyučuje predmety:

slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, vedúca odboru všeobecnovzdelávacích predmetov

Vyučovacie časy v šk. roku 2016/2017:

Pondelok 8:00 – 12:25

Utorok 9:50 – 17:00

Streda 8:00 – 9:50 13:30 – 15:10

Štvrtok 8:55 – 13:20

Piatok 8:00 – 9:50

 

Mgr. Oľga Suránová

Vyučuje predmety:

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, etická výchova

Vyučovacie časy v šk. roku 2016/2017:

Pondelok –

Utorok 8:55 – 14:15

Streda 8:55 – 15:10

Štvrtok 8:55 – 13:20

Piatok 8:55 – 14:15

 

Pri pravidelnej účasti na hodinách tohto predmetu si môžete osvojiť užitočné poznatky a rozvíjať zručnosti v nasledovných oblastiach:

– čitateľská gramotnosť

Jedným z hlavných cieľov predmetu je, aby ste s porozumením dokázali čítať akýkoľvek text (napr. odborný článok, báseň či reportáž); aby ste sa vedeli zorientovať v ponuke informácií a vyhľadať si tie, ktoré potrebujete.

– poznatky zo štylistiky a štylistickú kompetenciu

Na hodinách tohto predmetu sa naučíte nielen čítať a rozumieť, ale aj tvoriť texty pre rôzne príležitosti – od súkromného listu cez žiadosť či príspevok do časopisu po úvahu alebo slávnostný prejav na stužkovej slávnosti. Budete sa učiť písať a hovoriť kultivovane, jednoducho a zrozumiteľne, nepoužívať floskuly a obohacovať si slovnú zásobu. Tieto zručnosti vám iste pomôžu získať najväčšiu „karmu“ na vašom obľúbenom blogu!

– ovládanie pravopisných pravidiel a poznatkov o jazykovom systéme

Aj neobľúbené diktáty a cvičenia z morfológie či syntaxe majú svoj význam. Vďaka nim budete mať kultivovaný písomný prejav a nestrápnite sa, keď budete písať žiadosti a iné oficiálne dokumenty, alebo hoci len e-mail priateľom.

– poznatky z literárnej histórie

Okrem toho, že nadobudnete všeobecný rozhľad v našej a svetovej literatúre aj v ostatných druhoch umenia, môžete prekvapiť vedomosťami svojich kamarátov a pri štúdiu iných predmetov uvidíte veci v nových súvislostiach.

– poznatky z literárnej teórie

Pomôžu vám zorientovať sa v umeleckých textoch a vyjadriť svoj estetický zážitok. A tiež sa nestrápnite pred mikrofónom Eni Vacvalovej a Olivera Andrássyho!