Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Maturita

Zverejnenie maturitných zadaní v školskom roku 2022/2023 v zmysle vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

Praktická časť odbornej zložky:
– predvedenie umeleckého výkonu z profilového predmetu (pri študijnom zameraní hudba – cirkevná hudba z dvoch profilových predmetov; pri študijnom odbore – hudobno-dramatické umenie z troch profilových predmetov)

Ústna forma internej časti: