Konzervatórium Conservatory Bratislava

Skúška z hry na klavíri – Odbor plechových dychových a bicích nástrojov

  • uchádzač absolvuje zisťovaciu skúšku bez povinnosti hry na klavíri