Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Antiquity

28. jún 2024 o 19:00

Teatro Colorato, Františkánske námestie č. 2, Bratislava

účinkujú študenti hudobno-dramatického odboru

Viac info v priloženom plagáte, pozývame!