Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Apokryfy

Srdečne poozývame na predstavenia Operného štúdia nášho Konzervatória:

30.03.2023 (štvrtok) o 17:00 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa
31.03.2023 (piatok) o 16:00 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa
05.04.2023 (streda) o 18:00 v Pistoriho paláci, Štefánikova 25, Bratislava

autor: Ľuboš Bernáth
hudobné naštudovanie: Marco Vlasák
réžia, scéna a kostýmy: Roman Bajzík
klavírna spolupráca: Karin Remencová, Ivana Chrapková
sprevádza komorný orchester Operného štúdia