Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

„Bančičatá”

25.01.2023 o 18:00

Koncertná sála Eugena Suchoňa

Účinkujú študenti z triedy prof. Evy Banči.

Viac info v plagáte, pozývame!