Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Bratislavská noc komornej hudby

V sobotu 24.09.2022 o 16:00 budú v rámci festivalu Konvergencie uvedené skladby našich bývalých i súčasných žiakov: Mareka Fóru a Adama Hudeca – laureátov skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie. Zároveň skladbu Nino Rota si budete môcť vypočuť v podaní Komorného orchestra Konzervatória pod vedením Daniela Rumlera. Pozývame!