Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD 01.04.2023

Akou formou bude prebiehať aprílový DOD?
Náš ďalší Deň otvorených dverí (DOD) bude prebiehať dvomi spôsobmi, z ktorých si budete môcť vybrať: prezenčne alebo dištančne (formou online konzultácií). Môžete si vybrať, ktorú formu preferujete. Dôležité je, aby ste sa v oboch prípadoch dopredu prihlásili do 31.03.2023 do 16:00 hod. na mejl: studijne@konzervatorium.sk

Do mejlu uveďte nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko uchádzača,
 • v prípade neplnoletého uchádzača aj meno a priezvisko rodiča,
 • o ktorý spôsob DOD máte záujem: prezenčný alebo dištančný,
 • o ktorý študijný odbor máte záujem,
 • telefonický kontakt na Vás.

Zaslaním mejlu zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom administrácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Kedy a kde?
DOD sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023:

 • od 10:00 do 12:00 prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici
  (pedagógovia Vám budú k dispozícii celý uvedený časový interval; nie je teda nutné, aby ste boli v škole presne o 10:00),
 • od 12:00 do 14:00 dištančne prostredníctvom platformy MS Teams.

Ako sa pripojím na online DOD konzultáciu, teda na MS Teams?
Prihláseným uchádzačom bude poslaný odkaz na pripojenie k jednotlivým pedagógom na mejl.

Je nutná inštalácia MS Teams?
Nie je potrebné nič inštalovať, stačí internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.


Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v rozsahu 15-20 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

DOD informátori
Počas celého priebehu DOD Vám budú k dispozícii informátori:

 • prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici (označení menovkou „Informátor”),
 • dištančne na MS Teams a aj na telefonickej linke 0908 877 447 Juraj Slovík.

Informátori Vám pomôžu s informáciami v súvislosti s praktickými otázkami typu termín prihlášok, termín prijímacích skúšok, vyžadované kritériá na štúdium, koľko odborov a zameraní je možné študovať na našej škole a pod.

Kde nájdem informácie o prijímačkách?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

Dúfam, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu účasť v sobotu 1. apríla!