Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD 06.04.2024

Akou formou bude prebiehať aprílový DOD?

 • Náš Deň otvorených dverí (DOD) bude prebiehať dvomi spôsobmi: prezenčne alebo dištančne (formou online konzultácií). Môžete si vybrať, ktorú formu preferujete.
 • V oboch prípadoch sa môžete len prísť pozrieť, získať informácie (pasívny účastník) alebo môžete pedagógom predviesť svoje pripravené skladby, piesne, tance, etudy, môžete získať spätnú väzbu a zároveň konzultovať, čo by sa dalo ešte zlepšiť (aktívny účastník).
 • Dôležité je, aby ste sa prihlásili do štvrtka 04.04.2024 do 16:00 hod. prostredníctvom formuláru na tomto odkaze:
  Formulár na prihlásenie sa na DOD

Vyplnením formuláru zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom administrácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Kedy a kde?
DOD sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024:

 • od 10:00 do 12:00 prezenčne v budove Konzervatória na Tolstého ulici
  • pri študijných odboroch hudba (hra na hudobných nástrojoch) a spev (operný) budú konzultácie prebiehať priebežne od 10:00
  • pri študijnom odbore hudobno-dramatické umenie budú konzultácie z jednotlivých častí (herectvo, spev, tanec) prebiehať v 30 minútových intervaloch so začiatkom o 10:00
  • informácie k pohovorom z hudobnej teórie a dejín hudby budú tiež v 30 minútových intervaloch so začiatkom o 10:00
 • od 12:00 do 14:00 dištančne prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Čo si mám priniesť na prezenčný DOD?
V prípade aktívneho účastníka odporúčame priniesť notový materiál pre korepetítorov, aby Vás mohli pri konzultácii adekvátne sprevádzať. Pri odbore hudobno-dramatické umenie si môžete pripraviť hudobné podklady, najlepšie cez telefón spojením cez Bluetooth, ak chcete predviesť tanec alebo etudu prineste si pohodlné oblečenie.

 

Komu mám napísať, ak mám ďalšie otázky alebo som sa nestihol prihlásiť?
Svoje otázky alebo dodatočné prihlásenie môžete poslať na mejl: studijne@konzervatorium.sk

 

Ako sa pripojím na online DOD konzultáciu, teda na MS Teams?
Prihláseným uchádzačom bude poslaný odkaz na pripojenie k jednotlivým pedagógom na mejl.

 

Je nutná inštalácia MS Teams?
Nie je potrebné nič inštalovať, stačí internetový prehliadač Google Chrome alebo Microsoft Edge.

 

Aká dlhá je konzultácia?
Jednotlivé konzultácie budú v časových intervaloch 30 minút.

Aby ste tento čas využili čo najefektívnejšie, odporúčame, aby ste si pre pedagóga vopred pripravili piesne, skladby prípadne otázky umeleckého charakteru, ako napr. výber repertoáru a pod.

 


Kde nájdem informácie k prijímacím skúškam?
Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/

 

Dúfame, že sme Vás zaujali a tešíme sa na Vašu účasť v sobotu 6. apríla!