Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD HDU

Hudobno-dramatické umenie konzultuje 10 pedagógov.

 • Herectvo:
  • Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD.; Messenger identifikátor: tomas.rohac.75
  • MgA. Ján Slezák; Messenger identifikátor: jan.slezak.12
  • MgA. Martina Michalcová; Messenger identifikátor: martina.michalcova.3
 • Spev:
  • Mgr. art. Eva Banči; Teams schôdza na tomto odkaze
  • Mgr. art. Lenka Pauliková; Messenger identifikátor: lenkapaulik
  • Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.; Messenger identifikátor: bozena.grafova
 • Tanec:
  • Mgr. art. Elena Spaskov, ArtD.; Messenger identifikátor: elena.spaskov
  • Mgr. art. Renáta Ptačin; Messenger identifikátor: renata.bubniakova
  • Mgr. art. Katarína Matúšová: Messenger identifikátor: katarina.hajsterova


Na voľné termíny (biele políčka tabuľky) sa, prosím, prihlasujte do piatka 27.11.2020 23:59
mejlom:
sekretariat@konzervatorium.sk
alebo telefonicky:
02/544 34 505 (od 9:00 do 15:00)