Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD spev

Spev konzultujú dve skupiny:

  • 1. skupina: koordinátor Mgr. art. Silvia Lejava Adamíková, ArtD. prostredníctvom služby WhatsApp
    WhatsApp číslo: 0903 249 006
  • 2. skupina: koordinátor Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD. prostredníctom služby Messenger
    Messenger identifikátor: Dagmar Podkamenska-Bezacinska


Na voľné termíny (biele políčka tabuľky) sa, prosím, prihlasujte do piatka 27.11.2020 23:59
mejlom:
sekretariat@konzervatorium.sk
alebo telefonicky:
02/544 34 505 (od 9:00 do 15:00)