Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD zobcová flauta

Hru na zobcovej flaute konzultuje Mgr. art. Katarína Ducai prostredníctvom služby Messenger.
Messenger identifikátor: katarina.ducai


Na voľné termíny (biele políčka tabuľky) sa, prosím, prihlasujte do piatka 27.11.2020 23:59
mejlom:
sekretariat@konzervatorium.sk
alebo telefonicky:
02/544 34 505 (od 9:00 do 15:00)