Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

DOD – pozor zmena!

Srdečne pozývame na ďalší deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20.2.2021 (presunutý z pôvodného termínu 23.1.2021)!

Bližšie informácie o priebehu budú zverejnené dodatočne podľa vyvíjajúcej sa pandemickej situácie.

Informácie k prijímacím skúškam nájdete na tomto odkaze: https://www.konzervatorium.sk/prijimacie-skusky/