Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

EduPage administrátor

V prípade akýchkoľvek požiadaviek a otázok kontaktujte administrátora EduPage:

E-mail: juraj.slovik@gmail.com

V školskom roku 2018 / 2019 naša škola spustila používanie konta EduPage pre rodičov
(odkaz na online návod používania).
V prípade záujmu o prístup do elektronického systému EduPage kontaktujte administrátora EduPage.