Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

100. výročie – koncert kompozično-dirigentského odboru

8. augusta 2022

foto: Marek Cepko