Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

100. výročie – koncert kompozično-dirigentského odboru

3. marca 2021

foto: Marek Cepko