Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hello, Mr. BACH!

Srdečne pozývame na spoločný hudobný večer formácie
Vanessa Šarközy, Miloš Biháry Gypsy Jazz Project a Komorného orchestra Konzervatória.

18.5.2022 o 18:00

Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21